Olyckor och oönskat beteende

Oavsett om du är student, anställd eller besökare ska du känna dig trygg på våra campus. Vi är varandras studie- och arbetsmiljö och därför har vi tillsammans ansvar för att skapa ett lärosäte vi är stolta över och där vi trivs. Är du med om en olycka, drabbas av arbetssjukdom eller ser risker i din studiemiljö ska du rapportera det. Chalmers är skyldig att utreda och åtgärda allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskador samt i vissa fall anmäla dess till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan. Det gäller både incidenter som sker i den fysiska miljön och händelser som är av en social karaktär. 

Arbetsskador 

Arbetsmiljöincidenter (arbetsskador, sjukdomar eller tillbud) som sker i samband med undervisning ska alltid rapporteras, utredas och åtgärdas enligt svensk lag. Om du blir drabbad, gör något av följande:

  1. Underrätta din lärare snarast. Hen kan sätta dig/er i kontakt med den utbildningsområdesledare (UOL) som är ansvarig för er fysiska arbetsmiljö och hen är därmed den som ska utreda och åtgärda. UOL hjälper dig fylla i rätt dokument. Eller:
  2. Fyll i och skicka in en incidentrapport. Rapporten hamnar hos en arbetsmiljöingenjör som skickar den vidare till rätt UOL. UOL kommer att hjälpa dig med anmälan till Försäkringskassan om en sådan behövs, samt anmälan till Arbetsmiljöverket om olyckan/tillbudet är allvarligt. Eller:
  3. Om du känner att du har full koll själv kan du fylla i en anmälan på www.anmalarbetsskada.se​
    PDF-kvittot som du får ska du sedan skicka en kopia på till arbetsmiljo.stodet@chalmers.se 

Om du vet vem som är studerandeombud (SAMO) på ditt program så underrätta hen om incidenten, annars ska UOL kunna hjälpa med detta också.


 Arbetsmiljöverket

 Anmälan om arbetsskada

 Anmälan om allvarliga olyckor​

Arbetsskadeförsäkring

Studenter omfattas av arbetsskadeförsäkringen under moment i utbildningen där de utför arbete som liknar arbete som vanligen utförs i förvärvsarbete. 

 Försäkring för studenter​

Utsatt för oönskade handlingar, kränkningar eller trakasserier 

chalmers.se/trygg​ kan du rapportera alla former av oönskade handlingar, kränkningar och trakasserier, som du har upplevt själv eller bevittnat. Trygg på Chalmers är en chalmersgemensam funktion och en webbsida där du kan lära dig mer om vad trakasserier och sexuella trakasserier är samt rapportera om du själv har blivit utsatt eller sett andra som blivit det. Du hittar även information om vem du kan prata med om händelser du varit med om på Chalmers. 

Din berättelse kan vara kortfattad. Du kan istället vara mer utförlig när högskolans utredningsteam kontaktar dig inom några arbetsdagar. Du kan också rapportera utan kontaktuppgifter. Det du varit med om blir då en del av statistiken och information till Chalmers förebyggande arbetet.

Du kan välja att prata med någon 

Om du vill prata med någon innan du rapporterar så ska du vända dig till studerandeombuden, sociala enheten på Studentkåren eller studerandearbetsmiljöombudet (SAMO) på din sektion. På programmet kan din studievägledare eller programansvarig ge dig mer information och hjälpa dig att rapportera det som hänt. 


 Trygg på Chalmers

 Studerandeombud

 Kontaktpersoner per program

 Jämställdhets- och likabehandlingssamordnare​


​​​

Sidansvarig Publicerad: on 09 jun 2021.