Utsatt för oönskade handlingar, kränkningar eller sexuella trakasserier

Nu är det tillgängligt och tydligt var du kan berätta om du blir utsatt för oönskade handlingar, kränkningar eller sexuella trakasserier på Chalmers. På webbplatsen chalmers.se/trygg kan du informera högskolan vad du varit med om. Högskolan är skyldig att utreda vad som hänt och stoppa trakasserierna så fort vi får kännedom om dessa.

På chalmers.se/trygg kan du i ett formulär anmäla eller rapportera en händelse. Du kan också rapportera en händelse för någon annans räkning. Det är den som är utsatt som avgör vad som är en oönskad eller kränkande handling. Du väljer i slutet av formuläret hur du vill att högskolan ska agera. Oavsett vad du väljer att göra följs din berättelse upp. Din berättelse kan vara kortfattad, du kan istället vara mer utförlig när högskolans utredningsteam kontaktar dig inom några arbetsdagar.

Vad händer när jag anmält eller rapporterat?

När det kommit till högskolans kännedom inleder utredningsteam en utredning och pratar med alla inblandade parter för att få en bild av det som inträffat och föreslår lämpliga åtgärder. Målet med utredningen är att stoppa trakasserier och se till att de inte uppstår igen. Om du som är utsatt behöver personligt stöd erbjudas du det. Den eller de som är anklagade för trakasserier kan bli föremål för disciplinära åtgärder. Det innebär att händelsen anmäls till Disciplinnämnden som kan besluta om avstängning från studierna under en period.

Du kan också prata med någon av dessa funktioner

Om du vill prata med någon innan du rapporterar så ska du vända dig till Studerandeombuden, sociala enheten på Studentkåren eller studerandearbetsmiljöombudet (SAMO) på din utbildning. De kan ge dig råd utan att behöva göra något. Väljer du istället att kontakta din studievägledare, din programansvarig eller annan anställd på högskolan, så är denne skyldig att rapportera händelsen till utredningsteamet. 

Länk till chalmers.se/trygg kommer

Publicerad: ti 05 dec 2017. Ändrad: fr 24 maj 2019