Utsatt för oönskade handlingar, kränkningar eller sexuella trakasserier

På chalmers.se/trygg kan du informera högskolan om du upplevt eller bevittnat oönskade handlingar, kränkningar eller sexuella trakasserier. Högskolan är skyldig att utreda och stoppa trakasserierna så fort vi får kännedom om dessa.

På chalmers.se/trygg kan du anmäla eller rapportera en händelse. Du kan också rapportera en händelse för någon annans räkning. Det är den som är utsatt som avgör vad som är en oönskad eller kränkande handling. Du väljer i slutet hur du vill att högskolan ska agera. Oavsett vad du väljer att göra följs din berättelse upp. Din berättelse kan vara kortfattad, du kan istället vara mer utförlig när högskolans utredningsteam kontaktar dig inom några arbetsdagar.

Vad händer när jag anmält eller rapporterat?

När det kommit till högskolans kännedom inleder utredningsteam en utredning och pratar med alla inblandade parter för att få en bild av det som inträffat och föreslår lämpliga åtgärder. Målet med utredningen är att stoppa trakasserier och se till att de inte uppstår igen. Om du som är utsatt behöver personligt stöd erbjuds du det. Den eller de som är anklagade för trakasserier kan bli föremål för disciplinära åtgärder. Det innebär att händelsen anmäls till Disciplinnämnden som kan besluta om avstängning från studierna under en period.

Du kan också prata med någon av dessa funktioner

Om du vill prata med någon innan du rapporterar så ska du vända dig till Studerandeombuden, sociala enheten på Studentkåren eller studerandearbetsmiljöombudet (SAMO) på din utbildning. De kan ge dig råd utan att behöva göra något. Väljer du istället att kontakta din studievägledare, din programansvarig eller någon annan som är anställd på högskolan, så är denne skyldig att rapportera händelsen till utredningsteamet. 

Publicerad: to 17 okt 2019.