Organisatorisk och social arbetsmiljörond

För att kartlägga och förbättra den sociala arbetsmiljön genomförs varje år en organisatorisk och social arbetsmiljörond på varje kandidatprogram och de associerade masterprogrammen. Samtalen förs utifrån en checklista för att täcka in viktiga områden utifrån både arbetsmiljölag och diskrimineringslag. Deltagare på ronden är programansvarig, studerandearbetsmiljöombud (SAMO), studievägledare samt övriga relevanta deltagare på programmet. Chalmers jämställdhet- och likabehandlingssamordnare deltar som stödresurs. 

På ronden genomförs bedömningar av nedanstående aspekter som påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur de kan utgöra en arbetsmiljörisk. 

Antagning och rekrytering

 • Studentpopulationens uppsättning
 • Diskriminering i rekrytering och antagning 

Den sociala studiemiljön

 • Destruktiva attityder som påverkar den sociala studiemiljön negativt
 • Socialt stöd
 • Trakasserier och diskriminering
 • Alkoholkultur

Undervisningsformer och organisering av utbildningen

 • Arbetsbelastning och återhämtning
 • Meningsfullhet i studierna
 • Påverkansmöjligheter

Examinationer och bedömningar 

 • Studieåtagande
 • Rättvis bedömning
 • Återkoppling

Studier och föräldraskap 

 • Svårigheter att kombinera föräldraskap med studier

 


Sidansvarig Publicerad: on 30 sep 2020.