Anmäl en skada eller tillbud

Har du varit med om ett AJ eller ett OJ kopplat till din studiemiljö eller på vägen till eller från Chalmers? Enligt arbetsmiljölagen måste Chalmers utreda och åtgärda de incidenter (olyckor, tillbud och fall av ohälsa) som inträffar i verksamheten. Därför behöver du anmäla det du varit med om till oss så att vi kan ta vårt ansvar och förebygga att något liknande händer igen. Fyll i den här blanketten eller fyll i en blankett direkt på anmalarbetsskada.se (här kan du även se definitioner av olyckor, ohälsa och tillbud) och maila kvittot till Arbetsmiljöfunktionen De anmälningar som inkommer till oss kommer att skickas till ansvarig chef samt registreras som statistik i vårt register. Om du har haft ekonomiska förluster/utlägg på grund av din skada så kan du få ersättning via en studentförsäkring. Läs mer och anmäl till Kammarkollegiet här: Information om försäkringar för studenter.

OBS! du måste vara inloggad för att kunna fylla i formuläret.

 


Sidansvarig Publicerad: to 19 maj 2022.