Tysta läsesalar och vilrum

På Chalmers finns det ett antal tysta läsesalar/rum för dig som behöver kunna sitta lugnt och stilla när du studerar. 

Tysta läsesalar 

Campus Johanneberg:
Edit-huset: Rum 2448 och 3352 
Maskin-huset: Rum 2129 
Fysik-huset: Rum F6028 
Kemi-huset: Rum 2198 
Biblioteket, Johanneberg 
Biblioteket Arkitektur och Samhällsbyggnad, Johanneberg 

Campus Lindholmen: 
Patricia: Rum 132 
Biblioteket Kuggen, Lindholmen​


Rum för tillfällig vila

På Chalmers finns det tillgång till vilrum som du kan boka. Vilrummen får inte användas som studieplats utan ska endast användas för tillfällig vila. I alla vilrum finns det möjlighet att ligga ned och att ladda sin mobiltelefon. Vilrummen är endast öppna dagtid och kan lånas upp till två timmar per tillfälle. 

På grund av covid-19 har vilrummen varit stängda under en längre tid. Rummen kommer att öppnas igen till hösten 2022 (LP1) då det nu pågår ett arbete med att rusta upp rummen.
Information om hur du gör för att boka ett vilrum meddelas här när de är öppna igen.

Sidansvarig Publicerad: to 24 mar 2022.