Studerandearbetsmiljöombud - SAMO

Ansvarig teknologisektion Studerandearbetsmiljöombud Mail​ Telefon
Arkit​ektursektionen Sarah Damgaard samo@atek.chalmers.se
0730-75 24 74​
​​
​Teknologi​sektionen Affärsutveckling och Entreprenörskap​​ Cajsa Klaesson samo@aetek.chalmers.se​
0733-34 04 45
​Datateknologsektionen Selina Sand Engberg samo@styret.dtek.se
0727-13 77 71
​Elektroteknologsektionen Evelina Strömdahl samo@elektroteknolog.se
0762-13 20 29​​
​​
​Fysikteknologsektionen ​Emelie Lemann styret.samo@ftek.se
​0766-31 89 59​​
​Ingenjörsteknologsektionen Folke Karlström
samo@htek.chalmers.se
0727-20 12 18​
​Teknologsektionen Industriell Ekonomi Julia Brinkhagen samo@itek.chalmers.se​
0761-74 08 19
​Teknologsektionen Informationsteknik Viktor Fredholm samo@chalmers.it ​
0768-02 21 83 
​Kemiteknologsektionen ​Ottilia Ring samo@kemisektionen.com​
0721-52 08 95
​Teknologsektionen Kemiteknik med Fysik och Bioteknik ​Wilma Vidmark samo@kfkb.se​
0730-77 37 95
​Maskinteknologsektionen ​Felicia Smedbäck​ samo@mtek.chalmers.se  ​0739-76 63 22
​Sjösektionen Viktor Hellman  ​samo.styret@sjosektionen.com
0707-17 20 88
​Teknologsektionen Teknisk Design​ ​Tea Emilsson samo@tdtek.chalmers.se​
​0705-71 97 94
​Teknologsektionen Väg- och vattenbyggnad William Högefjord Kristiansson samo@vtek.chalmers.se​
0708-95 32 54
​Teknologsektionen för Automation och mekatronik Karin Westerlund samo.ztyret@ztek.se​
0706-10 50 29​
​Tekn​iskt basår Jesper Jansson samo@tbk.chs.chalmers.se​​
0700-62 32 09
​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 24 aug 2021.