Studentbarometern

Varje år genomför högskolan i samarbete med Studentkåren en enkätundersökning av studenternas studie- och arbetsmiljö som kallas Studentbarometern. Undersökningen genomförs för att högskolan ska få bättre kunskap om hur du uppfattar din utbildning, ditt studieliv och din livssituation. Du får möjligheten att anonymt berätta hur du mår och uppfattar din studiemiljö. Studentbarometern skickas ut via mejl i början av vårterminen.


 Bild: Unsplashed 


Resultat av Studentbarometern 2020​

Resultat av Studentbarometern 2021​

Frågor och svar om Studentbarometern

Varför ska jag svara på enkäten?
Undersökningen är en möjlighet för dig att påverka. Dina åsikter är viktiga och bara du kan berätta hur du upplever studiemiljön. Resultatet från enkäten tas omhand och leder till åtgärder. Ju fler som svarar desto högre svarsfrekvens och desto mer tyngd får enkäten. Det viktigaste av allt: när du svarar hjälper du till att förbättra studiemiljön för alla studenter.

Hur får jag enkäten?
Enkäten får du via mejl från företaget Quicksearch. Länken i mejlet är personlig, om du råkar radera det första mailet kan du vara lugn, det kommer påminnelser med en ny länk. 

Varför har jag inte fått enkäten?
För att få undersökningen måste du ha varit registrerad på Chalmers hösten föregående år. Kolla i din skräppost så att enkäten inte har stoppats av spamfilter. 

Är mina svar anonyma?
Ja, ingen på Chalmers kan få reda på vem som svarat på vad. Svaren hanteras av företaget Quicksearch som garanterar anonymitet och sekretess, Quicksearch är mycket noggranna med att behandla resultatet konfidentiellt.

Varför ställer ni de här frågorna?
Undersökningen genomförs för att Chalmers ska få bättre kunskap om hur studenter uppfattar sin studiemiljö och vad som behövs för att den ska bli bättre för dig och dina kursare. För att ni ska må bra, ha så lite stress som möjligt och nå de studieresultat som ni vill nå.  

Enkäten ställer frågor om din utbildning, ditt studieliv och din livssituation. De bygger på aktuell forskning och lagkrav utifrån arbetsmiljö och diskriminering. Inga svar kan koppas till dig som person utan bara analyseras på relevant gruppnivå. 

Hur används resultatet?
Resultat från enkäten används som underlag på arbetsmiljöronderna och för att identifiera förbättringsområden som grundutbildningens ledning arbetar med. 

​​

Sidansvarig Publicerad: ti 18 jan 2022.