Felanmälan i lokaler

Fel i lokalerna anmäler du på mejl 8800@chalmers.se eller telefon 031-772 88 00. Du får återkoppling på hur ärendet hanteras.

Fastighetsfel som inte är akuta

Exempelvis trasiga elinstallationer, bristande ventilation och övriga fastighetsfel. Även fel på inredning som belysning, ljuskällor, möbler, utrustning och brandsläckare. Fastighetsfel som inte är akuta anmäls till Serviceavdelningen via mejl 8800@chalmers.se eller telefon 031-772 88 00.

Brandsläckare

I varje fastighet finns brandsläckare som kontrolleras vartannat år. Chalmers olika verksamheter avgör om fler brandsläckare behövs. Utbildningsområdesansvarig och programansvarig får då beställa och underhålla egna brandsläckare.

Akuta fastighetsfel

Vid akuta fastighetsfel kontakta respektive fastighetsägare utanför ordinarie arbetstid. Om man inte vet vilken fastighetsägare det är kontakta Chalmersväktaren 031-772 44 99.

Chalmersfastigheter

Akademiska Hus

Säkerhet och krissituationer 

Väktare

Chalmersväktaren når du på 031-772 44 99. Väktaren nås endast utanför ordinarie arbetstid.

Sidansvarig Publicerad: to 17 sep 2020.