Fysisk arbetsmiljörond

Alla lokaler som studenter vistas i kontrolleras minst en gång om året. För den fysiska arbetsmiljön i lokaler som delas mellan flera program kan en av de berörda utbildningsområdesledarna utses som samordnare. Till de fysiska arbetsmiljöronderna kallas samtliga studerandearbetsmiljöombud (SAMO). 

Nedanstående lokaler och punkter kontrolleras på den fysiska arbetsmiljöronden. I lokaler som delas av flera program utses en av berörda programansvariga som samordnare.

I alla lokaler ska utrymningsmöjligheterna kontrolleras. Aktuell SBA (systematiskt brandskyddsarbete) följs upp via gällande rutin. Inför mötet kan Serviceavdelningens lokalansvarig i förväg genomföra en genomgång av lokalerna. Protokoll från denna genomgång ska då bifogas kallelsen till mötet.

Studieplatser

 • Ergonomi 
 • Belysning 
 • Ventilation och temperatur
 • Finns tysta rum?
 • Finns det  eluttag?
 • Tillräckligt med datorplatser
 • Fungerar IT-resurserna (nätverkstäckning, programvara osv)

Datorsalar

 • Ergonomi 
 • Belysning (tillräcklig, skapar ingen bländning eller besvärande reflexer) 
 • Ventilation och temperatur
 • Fungerande höj- och sänkbara stolar?

Föreläsningssalar

 • Ergonomi/arbetsutrymme
 • Belysning 
 • Ventilation och temperatur
 • Akustik 
 • Fungerar tavlor, projektorer och övrig utrustning  

Lunchutrymmen

 • Finns det tillräckligt med plats? 
 • Ventilation och temperatur
 • Finns kylutrymmen och mikrovågsugnar? 

Toaletter/hygienutrymmen

 • Finns förbrukningsmateriel?
 • Städning

Övriga studentutrymmen

 • Brandsäkerhet
 • Elsäkerhet

Labb-lokaler

 • Belysning 
 • Ventilation och temperatur
 • Fungerar skyddsutrustningen? Används erforderlig personlig skyddsutrustning? 
 • Finns det tydliga instruktioner hur utrustningen ska användas? 
 • Är riskbedömning utförd? (Gäller all lab verksamhet.) 
 • Är dragskåp, ögonduschar och nödduschar kontrollerade? (Dragskåp och nödduschar ska kontrolleras en gång/termin, ögonduschar en gång/månad.)


​​

Sidansvarig Publicerad: ti 23 jun 2020.