Arbetsskador och olyckor

Arbetsskador som sker i samband med undervisning (olyckor, arbetssjukdomar) rapporteras till läraren eller utbildningsområdesledaren (UOL). Anmälningsblankett till Försäkringskassan och utredning skickas till Chalmers arbetsmiljöingenjör. Arbetsmiljöingenjören skickar sedan originalet till Försäkringskassan.

Arbetsmiljöombudet och den skadade (om möjligt) ska vara delaktiga i utredningsarbetet.

Vid behov kallas även huvudarbetsmiljöombud, studerandearbetsmiljöombud och arbetsmiljöingenjör. När det gäller joniserande strålning kallas även strålskyddsexperten.

Vid dödsfall, svår personskada, arbetsolycksfall som drabbat flera arbetstagare, eller tillbud som inneburit fara för liv eller hälsa, ska Arbetsmiljöverket underrättas så fort som möjligt.

Arbetsmiljöverket

Ansökan om arbetsskada

Anmälan om allvarliga olyckor

Försäkringar vid arbetsskada (Insidan)

Arbetsskadeförsäkring

Studenter omfattas av arbetsskadeförsäkringen under moment i utbildningen där de utför arbete som liknar arbete som vanligen utförs i förvärvsarbete.

Publicerad: må 31 okt 2016.