Stipendier för chalmersstudenter

Du som är student på Chalmers kan söka flera olika stipendier. En del stipendier kan sökas av alla, en del är villkorade utifrån utbildningsnivå eller utbildningsområde. Längst ner på sidan finns länkar till externa stiftelser.


Namn
Studentgrupp / Institution / Inriktning Utlyses 
Adlerbertska Stiftelserna Nationella studenter inom grundutbildningen
(Ej studenter på avancerad nivå, masterprogram)

Vårtermin
(tilldelas i oktober)
Donationsstipendierna
Nationella studenter på avancerad nivå, inom mastersprogram
(Ej studenter på grundnivå, årskurs 1-3)
21 jan-31 maj (tilldelas i november)
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola Stiftelsen samlar stipendier med olika inriktningar, de listas även nedan.
Chalmers Mastercard stipendium ​Har du ett projekt eller en idé som du vill genomföra? ​1 jan - 1 april
The Global Mentorship Program ​Mentorskapsprogram inklusive finansiering för att göra exjobb i låg- och medelinkomstländer.
​1 sep - 7 nov
Övriga stipendier
Studentgrupp / Institution / Inriktning Utlyses
C. A. Adelskölds resestipendiefond
Resestipendier för Elektro 
​21 feb-30 maj

Alfred Ots stipendiefond ​Estniska medborgare ​Vår och höst


Edith och Egon Plomgrens donationsfond Arkitektur 
Nov - jan

Fond till minne av Erik Feuk

Studier eller forskning inom låg-, mellan- eller högspänning.

31 jan- 28 ​Mars 
Gerhard Hobohms minnesfond 

För examensarbete inom byggnadsteknologi.

5 Feb - 31 maj
Gigabs fond Arkitektur
Nov - jan (vv år)
 

Göran Wallbergs minnesfond ​Stipendier för att skriva examensarbete eller gästforska på utländskt universitet inom Informations- och kommunikationsteknik, Produktionsteknik och Miljöteknik. ​15/9 – 22/10
​Harald Orvarsons minnesfond ​Resestipendium till utexaminerade civilingenjörer från Bygg- och miljöteknik (väg- och vattenbyggnad). Mars - april

Helsingborgs fartygsbefälhavare sällskap​ ​Stipendium för sjökaptensstuderande med anknytning till södra Sverige. ​Okt
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen
Aktiva studenter på grund- eller mastersnivå, samt forskarutbildning.
Januari - 9 oktober

K G Hallbys fond 

Elmaskinteknik och kraftelektronik 15/9 – 22/10
Knut E Pettersons donationsfond   Väg-och vattenbyggnad 4/10 – 15/11
Minor Field Studies - MFS
Fältstudie i utvecklingsland i samband med kandidat- eller examensarbete.
Nils Philblads stipendiefond ​Stipendier till studentresor för forskare och utexaminerade civilingenjörer inom Kemi eller kemisk teknologi. ​15/9 – 22/10​
Rolf Sörmans fond  ​SoM examensarbeten vid SSPA
Jan - mars​SJÖKAPTEN E.N.E Sundströms Fond​ ​Studenter på programmen Sjökapten, Sjöingenjör, Sjöfart & Logistik eller Internationell logistik. ​Vår
Stiftelsen 1942 års stipendier (fd. Skånestipendiet​)

Studerande från Skåne och dess omedelbara närhet.​

Okt/nov
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus För student på program syftande till sjöbefälsexamen. Vår och höst​
Stipendiet Sundsvalls Sjöfolksstiftelse Studenter skrivna i Västernorrlands län som studerar med inriktning mot aktiv sjötjänst kan söka bidrag. Vår och höst​
Stipendier för examensarbete Studenter på programmen Sjökapten, Sjöingenjör, Sjöfart & Logistik​ Vår​
Stipendier för studieresor Medel för klassgemensamma studieresor för samtliga klasser inom sjöutbildningarnas grundprogram. Hela året​
Sven Steens forsknings- och stipendiefond Husbyggnadsfackmän och arkitekter
Nov - jan
​Sydsvenska Navigationsstiftelsen​ ​Studerande från Skåne under utbildning till sjökapten eller sjöingenjör. ​April
Torsten Janssons stipendiefond  ​VVS-inriktning
20 jan - 21 mars

Externa stiftelser och aktörer

Göteborgs universitets stipendiesida

Anders Walls Stiftelse - Internationella studier

Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfondsstipendium

Chalmersska ingenjörsföreningens lokalavdelning Småland och Blekinge, Jubileumsstipendiet​​

Claes Isacson Scholarship

Consectors Ekonomistipendium

Ekstas Energistipendium

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse

Handelsbefrämjandets utlandsstipendier

Hans Werthén Fonden - Studier utomlands efter examen

Hectors Hållbara Hus​

Hedvig och Victor Renströms stiftelse​

Ljungbergsstiftelsen​

Lumell Associates - Uppsatstävling för en bättre välfärd​

Michael Treschow Scholarship​, Handelshögskolan i Stockholm​

Pearson College London​

Skeppsredare Eric D. Nilssons Stipendiefond​

Signe och Olof Wallenius stiftelse​​

Stiftelsen Lars Fredricsson​​

Sverigekredits stipendium​

Tekniska Samfundet - Årets Teknolog​

Toptal Scholarships for Women

Valle Scholarships and Scandinavian Exchange Program

Värme- och Kraftföreningen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 21 okt 2022.