Stipendier för Chalmersstudenter

På Chalmers finns stipendier för dig som studerar hos oss, du hittar dem här. En del stipendier är generella och kan sökas av alla, en del är utbildningsspecifika. Längst ner på sidan finns länkar till externa stiftelser.


Namn
Studentgrupp / Institution / Inriktning Utlyses 
Adlerbertska Stiftelserna Nationella studenter inom grundutbildningen 
Ej studenter inom masterprogram.

Vårtermin
Tilldelas hösten
 
Donationsstipendierna
Nationella studenter inom mastersprogram.
Ej studenter inom grundutbildningen. 

Vårtermin - Tilldelas hösten
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola Stiftelsen samlar stipendier med olika inriktningar, de listas även nedan.
Chalmers Mastercard stipendium ​Har du ett projekt eller en idé som du vill genomföra? ​1 januari - 1 mars
The Global Mentorship Program ​Mentorskapsprogram inklusive finansiering för att göra exjobb i låg- och medelinkomstländer.
​23 september -23 oktober
Övriga stipendier
C. A. Adelskölds resestipendiefond
Resestipendier för Elektro
​April - maj
Alfred Ots stipendiefond ​Estniska medborgare ​Vår och höst
Claes Isacson Scholarship ​Hjälper ungdomar att finansiera en högskoleutbildning för arbete inom sjöfart och marina försäkringssektorn. ​Vår
Edith och Egon Plomgrens donationsfond Arkitektur 
Nov - januari
Energistipendiet Energiförbättring Väst AB Masterstudenter med inriktning energi- och miljötänkande
Jan - september
Fond till minne av Erik Feuk

Studier eller forskning inom låg-, mellan- eller högspänning.

​Mars - april
Gerhard Hobohms minnesfond 

För examensarbete inom byggnadsteknologi.

Februari - maj
Gigabs fond Arkitektur
Nov - jan (vv år)
 
Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse ​Främjar sjöfartsutbildning i Finland och Sverige. ​Februari 
Göran Johanssons  minnesfond​ ​Främja arbete kring effektiv sjöfart, gärna, men inte uteslutande, lastoperativa frågor.

Vårtermin
Göran Wallbergs minnesfond ​Stipendier för att skriva examensarbete eller gästforska på utländskt universitet inom Informations- och kommunikationsteknik, Produktionsteknik och Miljöteknik. ​April - maj
​Harald Orvarsons minnesfond ​Resestipendium till utexaminerade civilingenjörer från Bygg- och miljöteknik (väg- och vattenbyggnad). Mars - april
​Hedvig och Victor Renströms Stiftelse ​Studerande som är född eller bosatt i förutvarande Skaraborgs län ​Oktober
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen
Aktiva studenter på grund- eller mastersnivå, samt forskarutbildning.
Januari - 9 oktober

K G Hallbys fond 

Elmaskinteknik och kraftelektronik Mars - maj
Knut E Pettersons donationsfond   Väg-och vattenbyggnad Jan - mars
Minor Field Studies - MFS
Fältstudie i utvecklingsland i samband med kandidat- eller examensarbete.
Nils Philblads stipendiefond ​Stipendier till studentresor för förskare och utexaminerade civilingenjörer inom Kemi eller kemisk teknologi. ​Mars - april
Rolf Sörmans fond  ​SoM examensarbeten vid SSPA
Jan - mars

Signe och Olof Wallenius stiftelse​ ​Stiftelsen främjar forskning och utveckling samt utbildning, företrädesvis inom sjöfartsnäringen. ​Vår
Skånestipendiet

Studerande från Skåne och dess omedelbara närhet.​

 Augusti-oktober

Skeppsredare Eric D. Nilssons Stipendiefond​ Stiftelsens ändamål är att främja gotlänningars utbildning till sjöbefäl.​ Höst​

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus För student på program syftande till sjöbefälsexamen. Vår och höst​
Stipendiet Sundsvalls Sjöfolksstiftelse Studenter skrivna i Västernorrlands län som studerar med inriktning mot aktiv sjötjänst kan söka bidrag. Vår och höst​
Stipendier för examensarbete Studenter på programmen Sjökapten, Sjöingenjör, Sjöfart & Logistik​ Hela året​
Stipendier för studieresor Medel för klassgemensamma studieresor för samtliga klasser inom sjöutbildningarnas grundprogram. Hela året​
Sven Steens forsknings- och stipendiefond Husbyggnadsfackmän och arkitekter
Nov - jan
Torsten Janssons stipendiefond  ​VVS-inriktning
jan - mars

​​​​​

Publicerad: on 23 sep 2020.