Stipendier för Chalmersstudenter

På Chalmers finns stipendier för dig som studerar hos oss, du hittar dem här. En del stipendier är generella och kan sökas av alla, en del är utbildningsspecifika. Längst ner på sidan finns länkar till externa stiftelser.


Namn
Studentgrupp / Institution / Inriktning Utlyses 
Adlerbertska Stiftelserna Nationella studenter inom grundutbildningen 
Ej studenter inom mastersprogram.

Vårtermin
Tilldelas hösten
 
Donationsstipendierna
Nationella studenter inom mastersprogram.
Ej studenter inom grundutbildningen. 

Vårtermin - Tilldelas hösten
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola ​Stiftelsen samlar stipendier med olika inriktningar, de listas även nedan.
Chalmers Vänner
Studenter kan via utbildningsprojekt söka stipendium för att delta i projekt.
1 februari - 15 mars
Chalmers Mastercard stipendium ​Har du ett projekt eller en idé som du vill genomföra? ​1 januari - 1 mars
Övriga stipendier
C. A. Adelskölds resestipendiefond
Resestipendier för Elektro
​Januari
Alfred Ots stipendiefond ​Estniska medborgare ​Vår och höst
Claes Isacson Scholarship ​Hjälper ungdomar att finansiera en högskoleutbildning för att arbeta inom sjöfarten och marina försäkringssektorn. ​Vår
Edith och Egon Plomgrens donationsfond Arkitektur 
Januari
Energistipendiet Energiförbättring Väst AB Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör
Masterstudenter med inriktning energi- och miljötänkande

Jan - mars
Fond till minne av Erik Feuk Stipendier till studier eller forskning inom låg-, mellan- eller högspänning, Elektro ​Jan - mars
Gerhard Hobohms minnesfond  Studenter på Väg- och vattenbyggnad (masterprogram Structural Engineering and Building Technology) och Byggingenjör för examensarbete inom byggnadsteknologi.
Löpande
Gigabs fond Arkitektur
Januari
 
Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse ​Främjar sjöfartsutbildning i Finland och Sverige. ​Februari 
​Harald Orvarsons minnesfond ​Resestipendium till utexaminerade civilingenjörer från Bygg- och miljöteknik (väg- och vattenbyggnad). Februari 
Hvitfeldtska stipendierna
 
Aktiva studenter inom Chalmers utbildningsprogram på grund- eller mastersnivå, samt forskarutbildning.
Vårtermin

J.A. Hertz Donationsfond ​För studier eller praktikplats utomlands inom sjötransporter. ​Augusti 
K G Hallbys fond 

 Elmaskinteknik och kraftelektronik Vår och höst
Knut E Pettersons donationsfond   ​Väg-och vattenbyggnad Vår
Lennart Bergquists gåva ​Arkitektur  ​Januari
Minor Field Studies - MFS
Fältstudie i utvecklingsland i samband med kandidat- eller examensarbete. Hela året

Nils Philblads stipendiefond ​Stipendier till studentresor för förskare och utexaminerade civilingenjörer inom Kemi eller kemisk teknologi. ​Februari
Rolf Sörmans fond  ​SoM examensarbeten vid SSPA
Höst och vår

Sjökapten E.N.E Sundströms Fond​

Stipendier till studerande inom sjöfartsutbildningarnas grundprogram.

Vår​
Signe och Olof Wallenius stiftelse​ ​Stiftelsen främjar forskning och utveckling och lämnar understöd till utbildning, företrädesvis inom sjöfartsnäringen. ​Vår
Skånestipendiet

Studerande från Skåne och dess omedelbara närhet.​

 

Skeppsredare Eric D. Nilssons Stipendiefond​ Stiftelsens ändamål är att genom bidrag och stipendier främja gotlänningars utbildning till sjöbefäl.​ Höst​

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus För student på program syftande till sjöbefälsexamen. Vår och höst​
Stipendiet Sundsvalls Sjöfolksstiftelse Studenter skrivna i Västernorrlands län som studerar med inriktning mot aktiv sjötjänst kan söka bidrag. Vår och höst​
Stipendier för examensarbete Studenter på programmen Sjökapten, Sjöingenjör, Sjöfart & Logistik​ Hela året​
Stipendier för studieresor Medel kan sökas för klassgemensamma studieresor. Samtliga klasser inom sjöutbildningarnas grundprogram kan söka. Hela året​
Sven Steens forsknings- och stipendiefond Husbyggnadsfackmän och arkitekter
Januari
Sydsvenska navigationsstiftelsen​ Studenter vid Chalmers Sjöfart och marin teknik ​
Torsten Janssons stipendiefond  ​VVS-inriktning
Januari, september

Chalmersska ingenjörsföreningens lokalavdelning Småland och Blekinge, Jubileumsstipendiet
​​Värme- och Kraftföreningen ​​

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: to 09 feb 2017