Stipendier för chalmersstudenter

Du som är student på Chalmers kan söka flera olika stipendier. En del stipendier kan sökas av alla, en del är villkorade utifrån utbildningsnivå eller utbildningsområde. Längst ner på sidan finns länkar till externa stiftelser.


Namn
Studentgrupp / Institution / Inriktning Utlyses 
Adlerbertska Stiftelserna Nationella studenter inom grundutbildningen
(Ej studenter på avancerad nivå, masterprogram)

Vårtermin
(tilldelas i oktober)
Donationsstipendierna
Nationella studenter på avancerad nivå, inom mastersprogram
(Ej studenter på grundnivå, årskurs 1-3)
Vårtermin (tilldelas i november)
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola Stiftelsen samlar stipendier med olika inriktningar, de listas även nedan.
Chalmers Mastercard stipendium ​Har du ett projekt eller en idé som du vill genomföra? ​1 jan - 1 mars
The Global Mentorship Program ​Mentorskapsprogram inklusive finansiering för att göra exjobb i låg- och medelinkomstländer.
​1 sep - 7 nov
Övriga stipendier
Studentgrupp / Institution / Inriktning Utlyses
C. A. Adelskölds resestipendiefond
Resestipendier för Elektro
​April - maj
2022
Alfred Ots stipendiefond ​Estniska medborgare ​Vår och höst
Claes Isacson Scholarship ​Hjälper ungdomar att finansiera en högskoleutbildning för arbete inom sjöfart och marina försäkringssektorn. ​Vår
Edith och Egon Plomgrens donationsfond Arkitektur 
Nov - jan
Energistipendiet Energiförbättring Väst AB Masterstudenter med inriktning energi- och miljötänkande
Aug - okt
Fond till minne av Erik Feuk

Studier eller forskning inom låg-, mellan- eller högspänning.

​Mars - april
Gerhard Hobohms minnesfond 

För examensarbete inom byggnadsteknologi.

Feb - maj
Gigabs fond Arkitektur
Nov - jan (vv år)
 
Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse ​Främjar sjöfartsutbildning i Finland och Sverige. ​Februari 
Göran Wallbergs minnesfond ​Stipendier för att skriva examensarbete eller gästforska på utländskt universitet inom Informations- och kommunikationsteknik, Produktionsteknik och Miljöteknik. ​15/9 – 22/10
​Harald Orvarsons minnesfond ​Resestipendium till utexaminerade civilingenjörer från Bygg- och miljöteknik (väg- och vattenbyggnad). Mars - april
​Hedvig och Victor Renströms Stiftelse ​Studerande som är född eller bosatt i förutvarande Skaraborgs län ​Oktober
Helsingsborgs fartygsbefälhavare sällskap​ ​Stipendium för sjökaptensstuderande med anknytning till södra Sverige. ​Okt/nov
Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen
Aktiva studenter på grund- eller mastersnivå, samt forskarutbildning.
Januari - 9 oktober

K G Hallbys fond 

Elmaskinteknik och kraftelektronik 15/9 – 22/10
Knut E Pettersons donationsfond   Väg-och vattenbyggnad 4/10 – 15/11
Minor Field Studies - MFS
Fältstudie i utvecklingsland i samband med kandidat- eller examensarbete.
Nils Philblads stipendiefond ​Stipendier till studentresor för forskare och utexaminerade civilingenjörer inom Kemi eller kemisk teknologi. ​15/9 – 22/10​
Rolf Sörmans fond  ​SoM examensarbeten vid SSPA
Jan - mars

Signe och Olof Wallenius stiftelse​ ​Stiftelsen främjar forskning och utveckling samt utbildning, företrädesvis inom sjöfartsnäringen. ​Vår
​SJÖKAPTEN E.N.E Sundströms Fond​ ​Studenter på programmen Sjökapten, Sjöingenjör, Sjöfart & Logistik eller Internationell logistik. ​Vår
Stiftelsen 1942 års stipendier (fd. Skånestipendiet​)

Studerande från Skåne och dess omedelbara närhet.​

Okt/nov

Skeppsredare Eric D. Nilssons Stipendiefond​ Stiftelsens ändamål är att främja gotlänningars utbildning till sjöbefäl.​ Höst​

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus För student på program syftande till sjöbefälsexamen. Vår och höst​
Stipendiet Sundsvalls Sjöfolksstiftelse Studenter skrivna i Västernorrlands län som studerar med inriktning mot aktiv sjötjänst kan söka bidrag. Vår och höst​
Stipendier för examensarbete Studenter på programmen Sjökapten, Sjöingenjör, Sjöfart & Logistik​ Vår​
Stipendier för studieresor Medel för klassgemensamma studieresor för samtliga klasser inom sjöutbildningarnas grundprogram. Hela året​
Sven Steens forsknings- och stipendiefond Husbyggnadsfackmän och arkitekter
Nov - jan
​Sydsvenska Navigationsstiftelsen​ ​Studerande från Skåne under utbildning till sjökapten eller sjöingenjör. ​April
Torsten Janssons stipendiefond  ​VVS-inriktning
jan - mars

​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 20 okt 2021.