Minor Field Studies - MFS

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendieprogram, vars syfte är att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Med hjälp av ett resestipendium ska studenten genomföra en mindre fältstudie under 8-10 veckor. Fältstudien fungerar som en materialinsamling till ett examensarbete för en mastersexamen.

Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag som delvis täcker utgifterna under fältperioden, men det behöver kompletteras med ytterligare finansiering som till exempel studiemedel från CSN.

Nästa ansökningsomgång för stipendier är nu under hösten 2021 för fältstudier som genomförs under våren 2022. Det gäller under förutsättning att det inte finns några reserestriktioner pga. covid-19 gällande Sverige och de länder som är aktuella för fältstudier.

Reseberättelse från tidigare stipendiat - Pia Henoch, Tanzania 2013

Våren 2013 åkte jag och Jessika Steen Englund till Tanzania för att utreda hur man kan tänka kring teknologisk komplexitet i småskaliga solcellssystem på landsbygden. Går det att svara på frågan om vad som är "den bästa designen" av ett solcellssystem i den kontexten? Och vad finns det för för- och nackdelar med olika typer av design? Vi gjorde långa intervjuer med lokala installatörer (enmansföretag), mindre solcellsföretag med anställda från Europa, och personer som jobbade på universitet och myndigheter, med insyn i branschen.

Att skriva sitt ex-jobb med utgångspunkt i en fältstudie i ett så kallat utvecklings- eller låginkomstland är en erfarenhet som jag lärde mig oerhört mycket på. Det är viktigt att vara väl förberedd, men det är nästan ännu viktigare att kunna planera om när ursprungsplanen inte går som tänkt, och kunna vända sig lätt till plan B, C och D. Det är viktigt att vara lyhörd och respektfull.

Tanzania har ändrat sig mycket sen jag var där 2013, men jag kommer aldrig att glömma hur det är att försöka läsa mellan raderna, och ställa rätt frågor, när en intervjuperson inte vill berätta "allt". Eller hur kul det var att träffa George, en fantastiskt pedagogisk lärare, en gång i veckan och få lektioner i Swahili. Eller hur ljum kvällsvinden var i hamnstaden Dar es Salaam när solen gått ner och det blev helt mörkt - som det bara blir nära ekvatorn - och hur gott teet som såldes i gatugränderna på kvällarna smakade. Jag och Jessika bodde i ett delat rum hos en äldre professor som hyrde ut rum, och våra grannar var lärare, eller arbetade på marknaden. Jag rekommenderar varmt att försöka hitta ett bra och säkert boende, där du ändå har möjlighet att få en bild av samhället du befinner dig i. Till sist - om du är intresserad av MFS - gör det! Och det är guld värt att göra det tillsammans med någon som du kan bolla reflektioner med - ensam är inte stark.

Läs mer på MFS-portalen eller här, om du vill hitta reseberättelser och uppsatser från tidigare MFS-studenter.

Vilka länder kan jag åka till?
Det är möjligt att göra MFS i ett flertal olika låg- och medelinkomstländer runt om i världen. Här hittar du alla länder som är giltiga för MFS.

Vem kan söka?
För att beviljas MFS resestipendium ska den sökande:
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. EU-medborgares uppehållstillstånd/uppehållsrätt räcker inte.
 • Vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng och inte påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Ha goda kunskaper i engelska. Är värdlandets officiella språk franska, spanska eller portugisiska, ska sökande ha studerat språket på gymnasienivå, eller ha motsvarande kunskaper.
 • Deltagit på utbildning om fältstudier i låg- och medelinkomstländer den 13 oktober. Mer information om utbildningstillfället kommer.
Ansökan
För att ansöka ska du ha en idé om vad du vill göra och därefter utveckla ett genomförbart projekt i samråd med din handledare och andra kontaktpersoner. Om du vill ha hjälp med att hitta handledare/examinator och förslag på examensarbeten så kan vi försöka hjälpa dig även om vi inte kan lova något. Skriv i så fall till mfs@chalmers.se.

Du ansöker genom att per e-post skicka samtliga dokument nedan, skrivna på engelska, till MFS-administrationen: mfs@chalmers.se.
Ansökningsformulär

 • En kort projektbeskrivning gav ditt examensarbete (som du har diskuterat med din akademiska handledare och/eller examinator) som inkluderar en kort beskrivning av vad du hoppas uppnå med ditt arbete (d v s preliminärt syfte och resultat) och dess relevans för hållbar utveckling samt hur du ska uppnå detta (d v s preliminär metod).
 • Ett kort rekommendationsbrev från din handledare på Chalmers, som inkluderar en bekräftelse på att fältstudien är relevant för ditt examensarbete.
 • En avsiktsförklaring från kontaktpersonen som du kommer att arbeta med i landet för din fältstudie, som inkluderar kontaktuppgifter till organisationen som denna kontaktperson tillhör.
 • En preliminär budget för vad stipendiet ska användas till.
 • Ett motivationsbrev om varför du är intresserad av stipendiet och varför du är en lämplig kandidat, ½-1 sidor.
 • Curriculum vitae (CV), max 1 sida.
 • Resultatintyg från Ladok.
Samtliga villkor för MFS-stipendiet hittar du här.
Mer information om MFS hittar du på studera.nu.

Tidplan
13 oktober: Utbildning om fältstudier i låg- och medelinkomstländer, som är öppen för alla på Chalmers som är intresserade men som är obligatorisk att ha medverkat på för att kunna få stipendium. Mer information om utbildningstillfället kommer.
7 nov: Deadline för ansökningar om stipendier
17 nov: Beslut om vilka som får stipendier

För dig som blivit beviljad MFS-stipendium
Om du beviljas stipendiet så kommer du att få ett beslut och stipendiekontrakt, i vilket samtliga villkor finns med. Detta ska du underteckna och skicka tillbaka till Chalmers. Du anger samtidigt bankkontonummer för utbetalning av stipendiet.

Resedokument
När du bokat din resa, ska du skicka en kopia på biljetterna till Chalmers MFS-administratör. Glöm inte att tiden för dina fältstudier måste vara minst 8 veckor exklusive resdagar.

Tänk också på att:
 • Meddela handledaren och kontaktpersonen i värdlandet att du har blivit beviljad stipendiet
 • Undersök om du behöver visum
 • Undersök vilka vaccinationer du kan behöva ta
 • Skriv upp dina kontakter på svensklistan, det vill säga den kontaktlista som UD/ambassaden använder för att snabbt kunna kontakta dig om en krissituation skulle drabba ditt värdland medan du är där.

Under fältstudierna
Försäkring
Försäkringen heter studentUT och täcker dig dygnet runt, under den period du vistas i det land där din studie ska genomföras, samt under resan till och från landet. Den gäller två veckor innan och efter själva fältstudietiden. Chalmers skickar mer information till dig om försäkringen om du beviljas stipendium.

Om något händer
Om du blir sjuk eller av någon anledning måste avbryta din fältstudie måste du kontakta Chalmers MFS-administratör. Via din försäkring studentUT har du också rätt till hjälp, glöm inte ta med ditt försäkringsbrev på resan.

Efter fältstudierna
Efter din hemkomst ska du skicka eller lämna in dina boardingpass (eller en kopia) för ut- och inresan till Chalmers MFS-administratörer. Vi vill också uppmana dig att svara på den deltagarrapport som kommer att skickas till dig via e-post. Dela gärna med dig av dina upplevelser via till exempel din blogg eller sociala medier!

Om studien inte redovisas enligt angivna regler kan MFS-stipendiet återkrävas.

Alla som genomfört en Minor Field Study (MFS) och talar svenska, kan söka till Sida Alumni. Om du blir rekryterad är ditt uppdrag att under ett kalenderår (jan-dec) genomföra 15 föreläsningar/ kommunikationsinsatser på gymnasie- och högstadieskolor, förvaltningar, myndigheter, organisationer och företag parallellt med dina studier eller ditt jobb. Läs mer om hur du ansöker på Sida Alumnis hemsida.

Vid allmänna frågor om Minor Field Studies kontakta Chalmers MSF-administration på mfs@chalmers.se.


Chalmers tekniska högskola behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer information om hur Chalmers behandlar dina personuppgifter här.

​​

Sidansvarig Publicerad: må 06 sep 2021.