Minor Field Studies - MFS

Minor Field Studies (MFS) syfte är att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor, med hjälp av ett resestipendium för en mindre fältstudie. Fältstudien ska fungera som materialinsamling till examensarbete för en kandidat- eller mastersexamen och pågå i 8-10 veckor.

Vem kan söka?

För att beviljas MFS resestipendium ska den sökande:

  • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. EU-medborgares uppehållstillstånd/uppehållsrätt räcker inte. 
  • Vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng och inte påbörjat utbildning på forskarnivå.
  • Ha goda kunskaper i engelska. Är värdlandets officiella språk franska, spanska eller portugisiska, ska sökande ha studerat språket på gymnasienivå, eller ha motsvarande kunskaper.
  • Inte tidigare beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier.

Ansökan

Chalmers tekniska högskola delar inte ut MFS-stipendier under året 2019. Ansökningsperiod för våren 2020 är oktober 2019. Kristianstads universitet erbjuder stipendier till externa studenter.

Ansök genom att skicka projektbeskrivning samt ifyllt ansökningsformulär till någon av kontaktpersonerna nedan.

Ansökningsformulär

Stipendiater som åker hösten 2018 måste vara tillbaka från sin MFS-vistelse senast i slutet av februari 2019.

Kontaktpersoner på Chalmers med erfarenhet av MFS

Mikael Mangold

Sverker Alänge (länk till ny sida med kontaktuppgifter)

Erik Ahlgren (länk till ny sida med kontaktuppgifter)

Mer information


Vid allmänna frågor om Minor Field Studies kontakta Gloria Realpe

Publicerad: ti 02 feb 2010. Ändrad: to 20 dec 2018