Minor Field Studies - MFS

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendieprogram, vars syfte är att ge studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om låg- och medelinkomstländer och utvecklingsfrågor.Med hjälp av stipendiet kan du genomföra en mindre fältstudie under 8-10 veckor. Fältstudien fungerar som en materialinsamling till ett examensarbete för en masterexamen.​

Stipendiet på 27 000 kronor är ett bidrag som delvis täcker dina utgifter under fältperioden, men du behöver komplettera med ytterligare finansiering, som till exempel studiemedel från CSN.

​Nästa ansökningsperiod

​Nästa ansökningsperiod är hösten 2022 för fältstudier som ska genomförs under våren 2023.​

Tidplan

 • 12 oktober: Förberedande kurs för fältstudier​ i låg- och medelinkomstländer. Öppen för alla studenter på Chalmers men obligatorisk om du vill ansöka om MFS-stipendium. 
 • 27 oktober: Deadline för ansökningar.
 • Mitten av november: Besked om utdelade stipendier.

Vem kan söka?
Du som är student på Chalmers kan söka till stipendieprogrammet i konkurrens om de stipendier som Chalmers har. Stipendierna finansieras av SIDA och antalet kan variera mellan åren.

För att beviljas MFS-stipendium ska du:
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. EU-medborgares uppehållstillstånd/uppehållsrätt räcker inte.
 • Använda stipendiet för en fältstudie som:
  - är en del av ditt examenarbete i ett masterprogram och som har handledare och examinator
  - genomförs på våren
  - är 8-10 veckor långt
  - har en tydlig koppling till hållbar utveckling
  - äger rum i ett låg- och medelinkomstland som finns med på listan för godkända länder​.
  - har en kontaktperson i det land som du ska åka till.
 • Vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng och inte påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Deltagit på utbildning om fältstudier i låg- och medelinkomstländer, se om utbildningen i tidplanen ovan.

Ansökan
För att ansöka ska du ha en idé om vad du vill göra och därefter utveckla ett genomförbart projekt i samråd med din handledare och andra kontaktpersoner. Du ansöker genom att per e-post skicka samtliga dokument nedan, skrivna på engelska, till MFS-administrationen: ​​mfs@chalmers.se.
Ansökningsformulär

 • En kort projektbeskrivning av ditt examensarbete (som du har diskuterat med din handledare och/eller examinator på Chalmers) som inkluderar en kort beskrivning av vad du hoppas uppnå med ditt arbete (d v s preliminärt syfte och resultat) och dess relevans för hållbar utveckling samt hur du ska uppnå detta (d v s preliminär metod).
 • Ett kort rekommendationsbrev från din handledare på Chalmers, som inkluderar en bekräftelse på att fältstudien är relevant för och en del av ditt examensarbete.
 • En avsiktsförklaring från kontaktpersonen som du kommer att arbeta med i landet för din fältstudie, som inkluderar kontaktuppgifter till organisationen som denna kontaktperson tillhör.
 • En preliminär budget för vad stipendiet ska användas till.
 • Ett motivationsbrev om varför du är intresserad av stipendiet och varför du är en lämplig kandidat, (en halv till hel A4-sida).
 • Curriculum vitae (CV), max en A4-sida.
 • Resultatintyg från Ladok som visar vilka kurser som du har läst och vilka betyg som du har fått på dessa.

Om du vill ha mer information

Mer information samt godkända länder att åka till kan du läsa om på webbplatsen studera.nu.
De allmänna villkoren för MFS-stipendiet hittar du här.
Vid frågor om stipendieprogrammet välkommen att kontakta Chalmers MSF-administration på mfs@chalmers.se.

 Här kan du läsa en reseberättelse från tidigare MFS-stipendiat​​​

Övrigt

Chalmers tekniska högskola behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer information om hur Chalmers behandlar dina personuppgifter här.

​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.