Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

Chalmers förklarar härmed ett antal stipendier från Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen öppna för ansökan.

Studentgrupp

Nationella studenter inom både grundutbildning och mastersprogram på Chalmers.


Stipendiebelopp

15.000 kr, utbetalning sker i december.

Urval

Chalmers administrerar stipendieansökningarna och beslut om tilldelning tas av Kungliga och Hvitfeldska stiftelsens styrelse. Styrelsen beslutar vem som tilldelas stipendium enligt kriterierna nedan.

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsens kriterier:

  • Har slutbetyg från gymnasieskola i Göteborgs och Bohus län.
  • Är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd i Göteborgs stift när han/hon började i gymnasieskola.
  • Är mindre bemedlad.
  • Inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Övriga kriterier:

  • Terminsregistrering både höst och vår aktuellt läsår krävs.
  • En student måste ha avslutade kurser om minst 60 hp på Chalmers för att kunna nomineras. 

Urvalet baseras på alla kurser lästa på Chalmers, såväl på grundnivå som inom mastersprogram.

Kurser på förutbildningsnivå ingår ej så som exempelvis Tekniskt Basår samt kurser i matematik och engelska på gymnasial nivå.

Ansökan

Ansökningsperiod 1 mars - 9 oktober 2023. Sena ansökningar tas ej emot! 

Ansökningsblanketter och information:
Hvitfeldtska stiftelsen

Klicka vidare på Stipendier och anslag - Universitetsstipendier - Till ansökan - Universitets- och högskolestipendium - Särskild ansökningsblankett - Fyll i blankett Ansökan om Stipendium, Universitets- och högskolestipendium 

Bilägg personbevis, kopia av gymnasiebetyg samt bank- och kontouppgifter och skicka till:

Chalmers tekniska högskola
Studie- och systemadministration (SB3-huset vån 3)
412 96 Göteborg
"märk brevet med Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen"


Övrigt
Doktorander fyller i blankett, Ansökan om Forskningsstipendium/Resestipendium för doktorander, som finns på hemsidan under Stipendier och anslag - Överskottsfonden - Stipendier till forskningsprojekt/resor för doktorander, och skickar tillsammans med intyg från handledaren ansökan direkt till Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen. 

Vid frågor kontakta: stipendier.stodet@chalmers.se 
​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 16 dec 2022.