Energistipendiet Energiförbättring Väst AB

Energiförbättring Väst AB är en totalentreprenör inom energieffektivisering och har över 25 års erfarenhet inom värme, energi och VVS. Läs mer om företaget på deras hemsida www.efvab.se 

Energiförbättring Väst AB utlyser ett stipendium i samarbete med Chalmers tekniska högskola.

Stipendiet är på 22.000 kr och kommer att fördelas på en eller två Masterstuderande med inriktning mot energi- och miljötänkande, gärna inom solenergi. 

Stipendiets inriktning

Teknologen skall ha ett brinnande intresse för energi och installationstekniska frågor inom byggnader och vilja verka för ett energisnålt byggande med en hög grad av komfort för de boende/verkande i byggnaden. Teknologen skall också förstå att för att uppnå ovanstående krävs ett systemtänkande eftersom alla delar i en byggnad på ett eller annat sätt är beroende av varandra. Stipendiet skall gärna användas till ytterligare förkovring inom teknologens studieämnen. Intresse för att utnyttja förnyelsebara energikällor är meriterande, samt analyser kring hur Sverige kan klara energiomställningen som pågår nu fram till 2045​.

Stipendiets bakgrund

Energiförbättring Väst AB:s grundare och nuvarande ägare, chalmeristen och civilingenjören Johan Ahlgren (V83), vill på detta sätt tacka Chalmers för allt positivt som han fått uppleva i alla bemärkelser under sin skoltid mellan 1976 och 1981: ”Chalmers har skapat en ytterst viktig plattform i mitt liv.”

Ansökningsperiod

16 augusti - 24 oktober 2021

Hur gör jag min ansökan?

Du motiverar varför just du är den bästa kandidaten att få stipendiet och vad du avser använda medlen till. Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt uppnådda resultat. Kvarvarande moment innan examen skall anges, samt beräknad tidpunkt för denna examen.

Ansökan sänds till: 
Chalmers tekniska högskola
Systemadministration (Ladok), SB3-huset vån 3
412 96 Göteborg
"märk brevet med stipendiets namn"​

Tid och plats för utdelning av stipendiet

Restaurang Kometen i Göteborg.
Teknologen erhåller då, i närvaro av representant för Energiförbättring Väst AB och Chalmers samt inbjudna gäster, ett diplom och stipendiet.
I samband med stipendieutdelningen bjudes teknologen på pytt i panna med traditionella tillbehör. Teknologen och sällskapet ålägges att sjunga minst två visor, varav en skall vara ”Än en gång däran” av Evert Taube.​

Vid frågor kontakta: stipendier.stodet@chalmers.se
 
​​
​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 12 apr 2022.