Sydsvenska Navigationsstiftelsen

Stipendium för sjökaptens- eller sjöingenjörsstudenter födda i Skåne.

Sökande skall vara född i Skåne samt ha avlagt styrman- eller maskinteknikerexamen och ha påbörjat utbildningen till Sjökapten eller Sjöingenjör, alternativt ha studerat två år på den fyråriga utbildningen till Sjökapten eller Sjöingenjör.

Deadline för ansökan är 30 april 2022.

Ansökan ska innehålla:

Alla ansökningshandlingar skickas till studentadm.m2@chalmers.selämnas till studieexpeditionen på plan 3 i SAGA-huset, alternativt postas till:

Chalmers Tekniska högskola AB
Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Campus Lindholmen
Att: Studieadministration
412 96 Göteborg

​Tänk på tid för postgång, deadline är då vi ska ha ansökningshandlingarna.​

Sidansvarig Publicerad: ti 05 apr 2022.