Sundsvalls sjöfolksstiftelse

​Stiftelsen, med Sundsvalls kommun som huvudman, har som ändamål att förbättra sjöfolkets situation inom Sundsvalls skeppningsdistrikt och därvid främst
  • stödja och berika sociala och kulturella aktiviteter,
  • stödja verksamheten vid fritidsanläggningar för sjöfolk,
  • stödja sjöfolks kurs- och studieverksamhet.

Detta innebär bl a att elever hemmahörande (mantalsskrivna) i Västernorrlands län och
som bedriver studier med inriktning mot fortsatt aktiv sjötjänst beredes möjlighet att söka ekonomiskt bidrag från Sundsvalls Sjöfolksstiftelse.

Ekonomiskt bidrag sökes för en termin i taget.

Som underlag för vår bedömning bör framgå;

1    Civilstånd
2    Barn
3    Makas/sammanboendes ekonomiska situation
4    Försörjningsbörda, ex underhåll
5    Dubbelt boende (studieort/hemort)
6    Ekonomisk situation, eventuella skulder
7    Annat, ex långa hemresor

Just nu saknar vi information om ansökningsperiod, texten uppdateras. Vid frågor kontakta studentadm.m2@chalmers.se​
 
SUNDSVALLS SJÖFOLKSSTIFTELSE
c/o Kerstin Häggström
Borgholmsvägen 10
857 31 Sundsvall
e-post:k.haggstrom@hotmail.com
 

Sidansvarig Publicerad: må 09 okt 2017.