Stipendier för examensarbete

Medel finns att söka för resekostnader och andra extra kostnader i samband med examensarbete.  Medel kan sökas av studenter på programmen under hela året. Detta stipendie finns även att söka för resor i samband med grundutbildningskurser. De program som kan söka är:


Sjökapten

Sjöingenjör


Vid godkännande beslut sker utbetalning på villkoret att utgifterna redovisas genom kvitton, samt att abstract lämnas in efter presentation. OBS! Originalkvitton skickas till nedanstående adress. Ansökan ska bestå av följande:


-       En kort beskrivning av examensarbetet samt vilka kostnader som ansökan avser

-       Kontaktuppgifter (mail och telefonnummer)

-       Adress, postnummer och ort

-       Klass

-       Bankuppgifter (clearingnummer, kontonummer, banknamn)

 

Ansökan kan skickas till studentadm.m2@chalmers.se​, lämnas till studieexpeditionen på plan 3 i SAGA-huset, alternativt postas till:

 

Chalmers Tekniska högskola AB

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

Campus Lindholmen

Att: Studieadministration

412 96 Göteborg

Sidansvarig Publicerad: to 01 apr 2021.