SJÖKAPTEN E.N.E Sundströms Fond

Ett antal stipendier utdelas årligen ur tillgängliga donationsmedel på SJÖKAPTEN E.N.E Sundströms Fond​ till studerande på program inom sjöutbildningarna. Stiftelsens ändamål är att hälften av avkastningen skall utdelas som stipendier till behövande elever vid Sjöbefälsskolan i Göteborg, vilka visat stor målmedvetenhet och energi i sina studier. 

Behöriga att söka är studenter på programmen Sjöingenjör, Sjökapten samt Internationell Logistik eller Sjöfart och logistik.

Deadline för ansökan är 30 april 2021.

Ansökan ska innehålla:

Ansökningshandlingar skickas till studentadm.m2@chalmers.se, lämnas till studieexpeditionen på plan 3 i SAGA-huset, alternativt postas till:

Chalmers Tekniska högskola AB
Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Campus Lindholmen
Att: Studieadministration
412 96 Göteborg​

​Tänk på tid för postgång, deadline är då vi ska ha ansökningshandlingarna.​

Sidansvarig Publicerad: to 01 apr 2021.