Hedvig och Victor Renströms Stiftelse

​Studerande vid Chalmers tekniska högskola har möjlighet att söka utbildningsstipendium från Hedvig och Victor Renströms Stiftelse.
Stipendium kan endast tilldelas studerande som är född eller bosatt i förutvarande Skaraborgs län och företrädesvis inte själv kan antas kunna finansiera studierna. Ansökan kan ske från och med årskurs 2.

Ansökningsblankett kan rekvireras från stiftelsen, adress:  Kungsgatan 14, 541 31 Skövde, eller info@renstromsstiftelse.se
Ansökan ska vara inlämnad senast den 10 oktober.
Frågor kan ställas till stiftelsens stipendieansvarige: Claes Bengtsson, tel. 0705-51 07 47.

Sidansvarig Publicerad: må 13 aug 2018.