The Global Mentorship Program

The Global Mentorship Program är ett mentorskapsprogram med fokus på innovation, entreprenörskap och internationalisering i låg- och medelinkomstländer i Asien, Afrika och Sydamerika.


Bild: Unsplash

Syftet med mentorskapsprogrammet är att skapa unika möjligheter för dig som student att skriva ett examensarbete om internationellt intressanta och hållbara lösningar till globala utmaningar. The Global Mentorship Program ger dig också möjlighet att träna på internationellt arbete och att bygga nätverk för din framtida karriär.

Nästa ansökningsomgång

Hösten 2022 för fältstudier som genomförs under våren 2023.

Tidplan

 • 12 oktober 2022: Förberedande kurs​ ​för fältarbete i låg- och medelinkomstländer. Öppen för alla studenter på Chalmers men obligatorisk om du vill ansöka till mentorskapsprogrammet. 
 • 27 oktober: deadline för ansökningar.
 • Mitten av november: besked om utdelade stipendier och en plats i mentorskapsprogrammet meddelas.

Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet innebär att du som student får en mentor från en organisation eller ett företag i Sverige förutom den akademiska handledaren från Chalmers. Du kommer också att ha en lokal mentor på plats i det land där du samlar in data till ditt examensarbete. 

Tack vare en generös donation från familjen Kullman kommer du också att få ett stipendium på maximalt 50 000 SEK för att kunna genomföra din datainsamling utomlands. En plats i mentorskapsprogrammet ger alltså även ett stipendium.

Mentorskapsprogrammet inleds i slutet av året med en kick-off då du träffar din mentor för första gången. Programmet avslutas i slutet av november och pågår totalt i cirka ett år. Mentorskapsprogrammet har därför ett annat fokus under hösten då du antagligen är på väg ut i arbetslivet och har andra frågeställningar att diskutera med din mentor.

Vem som kan söka och kriterier för exjobb inom mentorskapsprogrammet 2023

Mentorskapsprogrammet är öppet för alla studenter antagna till Chalmers som planerar att skriva examensarbete.

Övriga kriterier är följande:
 • Du genomför din datainsamling till exjobbet i ett låg- eller lägre medelinkomstland i Asien, Afrika eller Sydamerika (tiden i fält ska vara minst 8 veckor) under vårterminen. Godkända länder är samma som för Minor Field Studies och är listade på webbplatsen studera.nu.  
 • Arbetet ska ha en koppling till innovation och entreprenörskap
 • Arbetet ska följa Chalmers riktlinjer för examensarbete

Ansökan

Det finns cirka tio platser i mentorskapsprogrammet per år och urvalet baseras på studenternas inskickade ansökningar. Vid behov kan de sökande även kallas till en kortare intervju. 

Mer information om vad ansökan ska innehålla och ansökningsformuläret finns i länken nedan.
Info och ansökningsformulär

Ansökan har ett liknande format som för Minor Field Studies på Chalmers​ och om du planerar att ansöka om båda dessa stipendier går det bra att använda samma dokument. Tänk på att vissa saker skiljer sig åt och var noga med att anpassa din ansökan till vad som efterfrågas. De krav som skiljer sig åt mellan de olika stipendierna är markerade med kursiv stil här nedan.
Om du har några frågor om ansökan är du välkommen att kontakta: kristina.henricson.briggs@chalmers.se​​

Ansökan ska innehålla:
 • En kort projektplan (planen ska du ha diskuterat med din akademiska handledare och/eller examinator) som inkluderar en kort beskrivning av vad du hoppas åstadkomma med ditt arbete och en plan för hur du kommer att arbeta för att åstadkomma det. Med andra ord vilken metod du kommer att använda. Du behöver också beskriva hur ditt arbete relaterar till innovation och entreprenörskap.
 • En budget för din resa som visar hur du kommer att använda stipendiet. Det går bra att inkludera eventuella materialkostnader men alla kostnader måste relateras till resan. Använd källor på de kostnader du har inkluderat för att visa att de är rimliga t.ex. för resa, boende, vaccin m.m. Budgeten ska vara på maximalt 50 000 SEK. 
  - Meddela om du har sökt eller mottagit andra stipendier
 • Ett kort rekommendationsbrev från din handledare på Chalmers som bekräftar att det planerade fältarbetet är relevant för examensarbetet.
 • Ett “letter of intent” från den kontaktperson du kommer att arbeta med under dina fältstudier inklusive kontaktuppgifter till personens organisation/företag.
 • Ett motivationsbrev där du beskriver varför du är intresserad av mentorskapsprogrammet och varför du är en lämplig kandidat, en halv till en A4-sida.
 • Curriculum vitae, maximalt en A4-sida.
Sista dag för ansökan är den 27 oktober 2022.

Övrigt

Chalmers tekniska högskola behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer information om hur Chalmers behandlar dina personuppgifter här.​

​​​

Sidansvarig Publicerad: on 07 sep 2022.