Stiftelsen Göran Johanssons minnesfond

Stiftelsen ändamål är att främja arbete kring effektiv sjöfart, gärna, men inte uteslutande, lastoperativa frågor. Projektidéer i gränstrakterna mellan olika discipliner kan vara svåra att få stöd för hos större organisationer för forskning och utveckling. Stiftelsen kan här ge ekonomiskt stöd.

Ändamålet skall uppfyllas genom utdelandet av ett stipendium till stöd för studerande med maritim inriktning vid Chalmers tekniska högskola. Exempel på stöd kan vara för kostnader i samband med arbete inom Chalmers, utlandsresor, studier vid annat universitet eller högskola etc. Belopp som kan utdelas är i storleksordningen 10.000:- till 15.000:-.