Adlerbertska Stiftelserna

Adlerbertska Stiftelserna är ett samlingsnamn för Adlerbertska stipendiestiftelsen, Premiestiftelsen, Studentbostadsstiftelsen och Elevbostadsstiftelsen, som delar ut stipendier.

Fakta om Axel Adler, Adlerbertska Stiftelsernas donator (pdf)

Vem kan tilldelas stipendium?

Studenter inom grundutbildningen, årskurs 1-3 (undantaget Sjökapten och Sjöingenjör som läser 4 år). 

Studenter som ansökt under läsår 1 och avslutat kurser om minst 60 hp (nominell takt) inom grundprogram på Chalmers under sitt första läsår garanteras stipendium. Tillgodoräknade kurser inom program räknas men minst 45 hp i avslutade kurser på Chalmers krävs.

Senaste åren har medlen endast räckt för tilldelning till de studenter som avslutat årskurs 1.​

Om det finns medel över har även studenter som avslutat kurser om minst 120 hp efter andra läsåret möjlighet att tilldelas stipendium. Om det även efter denna studentgrupp finns medel kvar kan studenter som avslutat kurser om minst 180 hp efter tredje läsåret också tilldelas stipendium. 

Hur mycket och när betalas stipendiet ut?

Stipendiebeloppet 10.000 kr* (med reservation) betalas ut i november. Information om tilldelning får alla sökande via sin studentmejladress.

*) Med reservation för om medlen inte räcker för att tilldela alla studenter som läst nominell takt i årskurs 1 stipendiebeloppet 10.000 kr, divideras tillgängliga medel med antal studenter vilket innebär att stipendiebeloppet sänks.

Urval

Terminregistrering både höst och vår aktuellt läsår krävs.

Baseras i första hand på studietakt, därefter viktat betyg (betygssnitt * studietakt).

Urvalet baseras på kurser på grundnivå (årskurs 1-3, undantaget programmen Sjökapten och Sjöingenjör som läser 4 år) på Chalmers. Urvalet baseras endast på kurser inom senaste grundprogram.

Kurser på tidigare program och fristående kurser ingår inte. 

Kurser på förutbildningsnivå ingår inte, exempelvis Tekniskt basår samt kurser i matematik och engelska på gymnasial nivå. 

Nominell studietakt krävs för att tilldelas stipendium. Högre studietakt påverkar inte urvalet baserat på studietakt, däremot det viktade betyget.

Stipendiet delas ut under hösten (november) och baserat på hela din studietid på Chalmers inklusive omtentamenstillfället i augusti aktuellt år. Om studenten inte är registrerad på innevarande hösttermin när stipendiet utbetalas påverkar inte urvalet. Alltså kan en student som tagit ut examen, har studieuppehåll eller avslutat sina studier under aktuell hösttermin för tilldelning erhålla stipendium.​

Ingen hänsyn tas till om studenten läser ett civilingenjörs- eller högskoleingenjörsprogram eller kandidatutbildning. Stipendiaterna fördelas efter urvalet i möjligaste mån till den stiftelse vilket deras utbildningsområde tillhör.

Utsökning sker tidigast 21 kalenderdagar efter sista tentamensdag i omtentamensperioden i augusti. Det är studentens ansvar att betyg, tillgodoräknanden, terminsregistrering etc. är inrapporterade vid denna tidpunkt. Efter detta datum finns inga skyldigheter att beakta inkomna resultat även om de tillhör rätt period. Dock kan eventuella felaktigheter eller ej inrapporterade poäng intygas av ansvarig personal på Chalmers. Dessa kan i mån av tid och tillgängliga medel beaktas om stipendiemedlen ej hunnit betalats ut.

Samma student kan få stipendiet vid tre tillfällen, efter årskurs 1, 2 och 3.

Turordning tilldelning

Tilldelningsordning – årskurs 1, följt av årskurs 2 och därefter årskurs 3.

  • Årskurs 1 - ett läsår, nominell studietakt 60 hp

  • Årskurs 2 - två läsår, nominell studietakt 120 hp

  • Årskurs 3 - tre läsår, nominell studietakt 180 hp

Om medlen inte räcker för att tilldela alla studenter som läst nominell takt i årskurs 1 stipendiebeloppet 10.000 kr, divideras tillgängliga medel med antal studenter vilket innebär att stipendiebeloppet sänks. De senaste åren har tillgängliga stipendiemedel endast räckt till första gruppen (årskurs 1).

Ansökan

Ansökningsperiod 20 januari - 31 maj 2022. Sena ansökningar tas inte emot!
(bekräftelse på att din ansökan är gjord kommer upp direkt på din skärm efter skickad ansökan, inget bekräftelsemail skickas ut)

OBS! Läs igenom informationen ovan. Kontrollera clearing- och kontonummer i ansökan så att det stämmer. Skriv inte mellanslag, streck, punkter eller kommatecken mellan clearing- och kontonummer. Det gäller även när du anger personnummer, postnummer osv. Om ditt kontonummer ändras ber vi dig maila dina nya uppgifter.

Kontakt

E-post: stipendier.stodet@chalmers.se

​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 20 jan 2022.