Anmälan av arrangemang i studerandesektionernas lokaler

Festanmälan

I formuläret nedan skall alla arrangemang anmälas som ska äga rum på serveringsytan i någon av studerandesektionernas lokaler och där alkoholförtäring  ingår. En ansvarig arrangör/ serveringsansvarig skall vara på plats under hela arrangemanget. Chalmersvakten kontaktar denna via telefon eller besöker arrangemanget när det börjar och slutar.
Innan du anmäler arrangemanget måste du ha godkännande från studerandesektionens styrelse för att disponera lokalen och informera dig om reglerna. Studerandesektionen har, genom att ordförande undertecknat dispositionsavtalet, ansvar och befogenhet att reglera verksamheten i de egna lokalerna.

Vid akut situation - ring 112

Vid akut situation larma ambulans, brandkår eller polis - ring 112. Behöver arrangören hjälp av Chalmersvakten, kontakta jourtelefonen 031-772 4499. Alla arrangemang ska organiseras på sådant sätt att risken för händelser som fodrar akut hjälp minimeras.

Övriga arrangemang i studerandesektionens lokal

Ska du ordna ett annat arrangemang i studerandesektionens lokal, anmäler du det direkt till Chalmersvakten chalmersvakten@cubsec.se
Vill du låna en annan lokal, eller en yta utomhus på Chalmersområdet, kontaktar du Serviceavdelningen för godkännande, 031-772 8800.
 

Alkohol- och drogpolicy
Säkerhet och krissituationer

Publicerad: on 17 aug 2011. Ändrad: fr 01 feb 2019