Anmälan av arrangemang, fest

Festanmälan, anmäla fest

I formuläret nedan skall alla fester och arrangemang anmälas som ska äga rum på serveringsytan i någon av studerandesektionernas lokaler och där alkoholförtäring  ingår. En ansvarig arrangör/ serveringsansvarig skall vara på plats under hela arrangemanget. Chalmersvakten kontaktar denna via telefon eller besöker arrangemanget när det börjar och slutar.
Innan du anmäler festen / arrangemanget måste du ha godkännande från studerandesektionens styrelse för att disponera lokalen och informera dig om reglerna. Studerandesektionen har, genom att ordförande undertecknat dispositionsavtalet, ansvar och befogenhet att reglera verksamheten i de egna lokalerna.

Vid akut situation - ring 112

Vid akut situation larma ambulans, brandkår eller polis - ring 112. Behöver arrangören hjälp av Chalmersvakten, kontakta jourtelefon 031-772 4499. Alla arrangemang ska organiseras så att risken för händelser som fodrar akut hjälp minimeras.

Övriga arrangemang i studerandesektionens lokal

Ska du ordna ett annat arrangemang i studerandesektionens lokal, anmäler du det direkt till Chalmersvakten chalmersvakten@cubsec.se
Vill du låna en annan lokal, eller en yta utomhus på Chalmersområdet, kontaktar du Serviceavdelningen för godkännande, 031-772 8800.
 

Alkohol- och drogpolicy
Säkerhet och krissituationer

​​

Sidansvarig Publicerad: on 23 sep 2020.