Försäkring för studenter

Försäkring för studenter

Studenter vid Chalmers (i fortsättningen benämnda studenter) är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan genom Chalmers avtal med Kammarkollegiet om en personskadeförsäkring. Personskadeförsäkringen ger ett grundskydd som täcker personskador vid olycksfall, samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Du måste själv teckna en olycksfallsförsäkring som gäller övrig tid/fritid sant hemförsäkring, för att få ett heltäckande försäkringsskydd.

 

Försäkringsgivare: Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen
Försäkringsnummer: 556479-5598-3
Försäkringsvillkor: Personskadeförsäkring för studenter 2015-01-01

Blankett för skadeanmälan hittar du länken nedan.

 

Försäkring för studenter på universitet/högskola

Försäkring för utbytes- och avgiftsskyldiga studenter

Inresande utbytesstudenter

Inresande utbytesstudenter på Chalmers omfattas av försäkringen Student IN. Kravet är att studenten studerar inom ett utbytesavtal, alltså att det finns ett upprättat avtal mellan Chalmers och det utländska lärosätet. Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige och innehåller ett begränsat olycksfallsskydd, rätt till ersättning för vårdkostnader vid akut sjukdom eller vid behov av akut tandvård, hemtransportskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Kom ihåg att ta med dig ditt EU-kort (European Health Insurance card).

 

Försäkringsgivare: Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen
Försäkringsnummer: 556479-5598-1
Försäkringsvillkor: Student IN 2015-01-01

Blankett för skadeanmälan hittar du länken nedan.

 
 

Utresande utbytesstudenter

Utresande studenter vid Chalmers omfattas av en försäkring för utbytesstudenter, som heter Student UT. Kravet är att du studerar inom ett utbytesavtal, alltså att det finns ett upprättat avtal mellan Chalmers och det utländska lärosätet. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna bedrivs, två veckor före och två veckor efter studierna, samt under direkt resa mellan hemorten och utbildningslandet. Försäkringen har ett personskadeskydd samt reseskydd, vilket ger ett bra grundskydd. Vill du ha ytterligare försäkring måste du ordna det själv. 

Studenter vid Sjöfart och marin teknik omfattas under fartygsförlagd utbildning av Student UT. Försäkringsskyddet gäller dygnet runt i hela världen utom i Sverige. I Sverige gäller Försäkring för studenter, se ovan.

 

Försäkringsgivare: Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen
Försäkringsnummer: 556479-5598-1
Försäkringsvillkor: Student UT 2015-01-01

Blankett för skadeanmälan hittar du länken nedan.

 

Försäkringsintyg för resa inom en kurs, ej utbytesstudenter

Om du ska göra praktik eller internship gäller INTE försäkringen och detta intyg. Du som student ska bara fylla i översta delen av intyget. Fyll i försäkringsintyget (pdf-filen) nedan och ta med det till Studentcentrums informationsdisk på Johanneberg eller Lindholmen för att få den stämplad och signerad. Du måste ha med dig det ifyllda försäkringsintyget på hela resan.


Studentcentrum


Avgiftsskyldiga studenter

Tredjelandstudenter som läser en grundutbildning eller en avancerad utbildning och betalar avgift för sin högskoleutbildning i Sverige omfattas av försäkringen FAS+. Försäkringen innehåller olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård, hemtransport, ansvarsskydd, rättskydd och ett egendomsskydd. Försäkringen gäller dygnet runt i Schengenområdet med undantag för egendomsskyddet i FAS+ som endast gäller i Sverige.

 

Försäkringsgivare: Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen
Försäkringsnummer: 556479-5598-6
Försäkringsvillkor: FAS+ 2015-01-01

Blankett för skadeanmälan hittar du länken nedan.

Försäkring för avgiftsbetalande studenter

Anmäla en skada

Skador ska alltid anmälas till Kammarkollegiet. Blankett för skadeanmälan hittar du på länkarna i respektive stycke ovan. När du fyllt i skadeanmälan kontaktar du Studentcentrum för att bekräfta att du är Chalmersstudent. Därefter skickas skadeanmälan till Kammarkollegiet och Studentcentrum arkiverar en kopia. Skadereglering utförs av Kammarkollegiet.

Försäkrad på resan - Kammarkollegiets app

I Kammarkollegiets app finns viktig information när man är utomlands och behöver nyttja försäkringen, samt viktiga telefonnummer.

För ytterligare information kontakta:

Studentcentrum alternativt frågor via e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

 
 
 
 
​​​​​​

Publicerad: to 18 jun 2020.