Försäkring för studenter

Studenter vid Chalmers (i fortsättningen benämnda studenter) är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostad och den plats där skoltiden eller praktiken genomförs genom Chalmers avtal med Kammarkollegiet om en personskadeförsäkring. (Observera att med praktik i detta fall endast menas när den är högskolepoänggivande inom utbildningen). Personskadeförsäkringen ger ett grundskydd som täcker personskador vid olycksfall, samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Du måste själv teckna en olycksfallsförsäkring som gäller övrig tid/fritid samt hemförsäkring, för att få ett heltäckande försäkringsskydd.​


Blankett till Försäkringsvillkor personskadeförsäkring för studenter

Ersättning vid skada

Har du haft ekonomiska utlägg eller annan ekonomisk förlust kan du få ersättning via Kammarkollegiet. När du fyllt i skadeanmälan kontaktar du Studentcentrum för att bekräfta att du är Chalmersstudent. Därefter skickas skadeanmälan till Kammarkollegiet och Studentcentrum arkiverar en kopia. Skadereglering utförs av Kammarkollegiet.

Observera! Om du ska göra praktik som inte är högskolepoänggivande inom utbildningen eller internship så gäller INTE försäkringen och detta intyg.

Försäkringsintyg för resa inom en kurs, ej utbytesstudenter

Observera att om du ska göra praktik som inte är högskolepoänggivande inom utbildningen eller internship så gäller INTE försäkringen och detta intyg​. Du som student ska bara fylla i översta delen av intyget. Fyll i försäkringsintyget (word-filen) nedan och maila den till studentcentrum@chalmers.se för att få den stämplad och signerad.

Försäkrad på resan - Kammarkollegiets app

I Kammarkollegiets app​ finns viktig information när man är utomlands och behöver nyttja försäkringen, samt viktiga telefonnummer.​​

För ytterligare information kontakta:

Studentcentrum alternativt frågor via e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

För utbytesstudenter

Om du ska åka på utbyte (eller praktik via UNITECH) har du en försäkring genom Kammarkollegiet som heter Student UT. På länken nedan kan du läsa mer om försäkringen. Har frågor om försäkring för utlandsstudier - skicka ett mail till Chalmers International Mobility:​
Kammark​ollegiet - Student UT​

​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 22 dec 2022.