Försäkring för studenter och forskarstuderande med stipendier

Personskadeförsäkring för studenter

Studenter och forskarstuderande med stipendier* vid Chalmers (i fortsättningen benämnda studenter) är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan genom Chalmers avtal med Kammarkollegiet om en personskadeförsäkring. Personskadeförsäkringen ger ett grundskydd som täcker personskador genom olycksfall, samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Som student måste du själv teckna olycksfallsförsäkringen som gäller övrig tid/fritid/, och hemförsäkring, för att få ett heltäckande försäkringsskydd.

Försäkringsgivare: Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen
Försäkringsnummer: 556479-5598-3
Försäkringsvillkor: Personskadeförsäkring för studenter 2015-01-01

Personskadeförsäkring för studenter

 

Utökat försäkringsskydd för utbytes- och avgiftsskyldiga studenter

Inresande utbytesstudenter

Inresande utbytesstudenter på Chalmers omfattas av försäkringen Student IN. Kravet är att studenten studerar inom ramen för ett utbytesavtal, alltså att det finns ett upprättat avtal mellan Chalmers och det utländska lärosätet. Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige och innehåller ett begränsat olycksfallsskydd, rätt till ersättning för vårdkostnader vid akut sjukdom eller vid behov av akut tandvård, hemtransportskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Kom ihåg att ta med dig ditt EU-kort (European Health Insurance card).

Försäkringsgivare: Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen
Försäkringsnummer: 556479-5598-1
Försäkringsvillkor: Student IN 2015-01-01

 

Utresande utbytesstudenter

Utresande studenter vid Chalmers omfattas av en försäkring för utbytesstudenter, som heter Student UT. Kravet är att du studerar inom ramen för ett utbytesavtal, alltså att det finns ett upprättat avtal mellan Chalmers och det utländska lärosätet. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna bedrivs, två veckor före och två veckor efter studierna, samt under direkt resa mellan hemorten och utbildningslandet. Försäkringen har ett personskadeskydd samt reseskydd, vilket ger ett bra grundskydd. Vill du ha ytterligare försäkring måste du ordna det själv. 

Studenter vid Sjöfart och marin teknik omfattas under fartygsförlagd utbildning av försäkringen Student UT. Försäkringsskyddet gäller dygnet runt i hela världen utom i Sverige. I Sverige gäller Personförsäkring för studenter.

Försäkringsgivare: Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen
Försäkringsnummer: 556479-5598-1
Försäkringsvillkor: Student UT 2015-01-01


Försäkringsintyg för utresande student, ej utbytesstudenter

Fyll i försäkringsintyget (pdf-filen) nedan och ta med det till Studentcentrums informationsdisk på Johanneberg eller Lindholmen för att få den stämplad. Du ska ha med dig det ifyllda försäkringsintyget på hela resan.

Studentcentrum


Avgiftsskyldiga studenter

Tredjelandstudenter som läser en grundutbildning eller en avancerad utbildning och betalar avgift för sin högskoleutbildning i Sverige omfattas av försäkringen FAS+. Försäkringen innehåller olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård, hemtransport, ansvarsskydd, rättskydd och ett egendomsskydd. Försäkringen gäller dygnet runt i Schengenområdet med undantag för egendomsskyddet i FAS+ som endast gäller i Sverige.

Försäkringsgivare: Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen
Försäkringsnummer: 556479-5598-6
Försäkringsvillkor: FAS+ 2015-01-01

Försäkring för dig som betalar avgift för dina studier

 

Vid skada

Skador skall alltid anmälas till Kammarkollegiet. Blankett för att anmäla skada finns på länkarna nedan. När skadeanmälan är ifylld ska Studentcentrum kontaktas för att på skadeanmälan bekräfta att den drabbade är Chalmersstudent. Därefter skickas skadeanmälan till Kammarkollegiet och Studentcentrum arkiverar en kopia. Skadereglering utförs av Kammarkollegiet, i enlighet med försäkringspraxis. Mer information hittar du i försäkringsvillkoren.

Skadeanmälan Personskadeförsäkring

Skadeanmälan Student IN och Student UT

Skadeanmälan FAS+, avgiftsskyldiga studenter 


Försäkrad på resan - Kammarkollegiets app

I Kammarkollegiets app finns viktig information när man är utomlands och behöver nyttja försäkringen, samt viktiga telefonnummer.
 

För ytterligare information kontakta:

Studentcentrum alternativt frågor via e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: to 14 feb 2019