Försäkring för studenter och forskarstuderande med stipendier

Personförsäkring för studenter

Studenter och forskarstuderande med stipendier* vid Chalmers (i fortsättningen benämnda studenter) är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan genom Chalmers avtal med Kammarkollegiet om en personskadeförsäkring. Personskadeförsäkringen ger ett grundskydd som täcker personskador genom olycksfall, samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Som student måste du själv teckna olycksfallsförsäkringen som gäller övrig tid/fritid/, och hemförsäkring, för att få ett heltäckande försäkringsskydd.

Försäkringsgivare: Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen
Försäkringsnummer: 556479-5598-3
Försäkringsvillkor: Personskadeförsäkring för studenter 2015-01-01

Studentförsäkring

 

Utökat försäkringsskydd för utbytes- och avgiftsskyldiga studenter

Inresande utbytesstudenter

Inresande utbytesstudenter på Chalmers omfattas av försäkringen Student IN. Kravet är att studenten studerar eller praktiserar inom ramen för ett utbytesavtal, alltså att det finns ett upprättat avtal mellan Chalmers och det utländska lärosätet. Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige och innehåller ett begränsat olycksfallsskydd, rätt till ersättning för vårdkostnader vid akut sjukdom eller vid behov av akut tandvård, hemtransportskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Kom ihåg att ta med dig ditt blå EU kort (European Health Insurance card).

Försäkringsgivare: Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen
Försäkringsnummer: 556479-5598-1
Försäkringsvillkor: Student IN 2015-01-01

För utbytesstudier i Sverige

 

Utresande utbytesstudenter

Utresande studenter vid Chalmers omfattas av en samlingsförsäkring för utbytesstudenter, som heter Student UT. Kravet är att du studerar eller praktiserar inom ramen för ett utbytesavtal, alltså att det finns ett upprättat avtal mellan Chalmers och det utländska lärosätet. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, två veckor före och två veckor efter studier/praktik, samt under direkt resa mellan hemorten och utbildningslandet. Försäkringen har ett personskadeskydd samt ett sedvanligt reseskydd och ger ett bra grundskydd men om man vill ha ytterligare försäkring måste du ordna det själv. Före avresan måste du hämta ett personligt försäkringsbevis/kort hos din koordinator på Chalmers International Mobility.

Studenter vid Sjöfart och marin teknik omfattas under fartygsförlagd utbildning av försäkringen Student UT. Försäkringsskyddet gäller dygnet runt i hela världen utom i Sverige. I Sverige gäller Personförsäkringen för studenter.

Försäkringsgivare: Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen
Försäkringsnummer: 556479-5598-1
Försäkringsvillkor: Student UT 2015-01-01

Chalmers International Mobility

För dig som ska studera utomlands


Avgiftsskyldiga studenter

Tredjelandstudenter som läser en grundutbildning eller en avancerad utbildning och som betalar en avgift för sin högskoleutbildning i Sverige omfattas av försäkringen FAS+. Försäkringen innehåller olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård, hemtransport, ansvarsskydd, rättskydd och ett egendomsskydd. Försäkringen gäller dygnet runt i Schengenområdet med undantag för Egendomsskyddet i FAS+ som endast gäller i Sverige.

Försäkringsgivare: Kammarkollegiet, försäkringsavdelningen
Försäkringsnummer: 556479-5598-6
Försäkringsvillkor: FAS+ 2015-01-01

För dig som betalar avgift för dina studier

 

Vid skada

Skador skall alltid anmälas till Kammarkollegiet. Blankett för att anmäla skada finns att hämta via nedanstående länkar. När skadeanmälan är ifylld skall Studentcentrum kontaktas för att på skadeanmälan bekräfta att den drabbade är student vid Chalmers. Därefter skall skadeanmälan skickas till Kammarkollegiet och studerandecentrum arkiverar en kopia på Chalmers. Skadereglering utförs av Kammarkollegiet, i enlighet med försäkringspraxis. Mer information om detta hittar du i försäkringsvillkoren.

Skadeanmälan Personskadeförsäkring

Skadeanmälan Student IN och Student UT

Skadeanmälan FAS+, avgiftsskyldiga studenter 


Försäkrad på resan - Kammarkollegiets app för dig som ska resa
I appen finns viktig information när man är utomlands och behöver nyttja försäkringen, och viktiga telefonnummer.
Försäkrad på resan
 

För ytterligare information kontakta:

Studentcentrum alternativt frågor via e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: må 08 jan 2018