Försäkring för studenter

Studenter vid Chalmers (i fortsättningen benämnda studenter) är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostad och den plats där skoltiden eller praktiken genomförs genom Chalmers avtal med Kammarkollegiet om en personskadeförsäkring. (Observera att med praktik i detta fall endast menas när den är högskolepoänggivande inom utbildningen). Personskadeförsäkringen ger ett grundskydd som täcker personskador vid olycksfall, samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Du måste själv teckna en olycksfallsförsäkring som gäller övrig tid/fritid samt hemförsäkring, för att få ett heltäckande försäkringsskydd.​


Om du behöver bevis på att du är försäkrad på skoltid och till och från skolan, fyll i dina uppgifter i formuläret nedan och skicka sedan till Studentcentrum för verifiering.

Försäkringssintyg för Chamlmers-student.pdfFörsäkringssintyg

Blankett för skadeanmälan hittar du på länken nedan.

Försäkring för studenter på universitet/högskola

Försäkringsintyg för resa inom en kurs, ej utbytesstudenter

Observera att om du ska göra praktik som inte är högskolepoänggivande inom utbildningen eller internship så gäller INTE försäkringen och detta intyg​. Du som student ska bara fylla i översta delen av intyget. Fyll i försäkringsintyget (word-filen) nedan och maila den till studentcentrum@chalmers.se för att få den stämplad och signerad.

Anmäla en skada

Skador ska alltid anmälas till Chalmers. Det gör du på den här sidan: Anmäl en skada eller tillbud. Har du haft ekonomiska utlägg eller annan ekonomisk förlust kan du få ersättning via Kammarkollegiet. Blankett för skadeanmälan till kammarkollegiet hittar du på länkarna i respektive stycke ovan. När du fyllt i skadeanmälan kontaktar du Studentcentrum för att bekräfta att du är Chalmersstudent. Därefter skickas skadeanmälan till Kammarkollegiet och Studentcentrum arkiverar en kopia. Skadereglering utförs av Kammarkollegiet.

Observera! Om du ska göra praktik som inte är högskolepoänggivande inom utbildningen eller internship så gäller INTE försäkringen och detta intyg.

Försäkrad på resan - Kammarkollegiets app

I Kammarkollegiets app finns viktig information när man är utomlands och behöver nyttja försäkringen, samt viktiga telefonnummer.​​

För ytterligare information kontakta:

Studentcentrum alternativt frågor via e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

För utbytesstudenter

Om du ska åka på utbyte har du en försäkring genom Kammarkollegiet som heter Student UT. På länken nedan kan du läsa mer om försäkringen. Har frågor om försäkring för utlandsstudier - skicka ett mail till Chalmers International Mobility:​
Kammark​ollegiet - Student UT​

​​

Sidansvarig Publicerad: fr 27 aug 2021.