Studenthälsovård - studenthälsa

Ring 112 i en nödsituation

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Genom ett samtal till 112 når du samhällets alla hjälpresurser som ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjö- och fjällräddning.

Ersättning från Försäkringskassan

Glöm inte att meddela Försäkringskassan om du blir sjuk. Du kan ha rätt till sjukpenning. Detta gäller hela din studietid. Anmäl dig första dagen du blir sjuk. 

 

Studiemedel vid sjukdom eller vård av barn

Om har studiemedel så finns ett särskilt försäkringsskydd, som innebär att du får behålla studiemedel under sjukdom. Du har rätt att behålla studiemedlen vid tillfällig vård av barn. Om du avstått från studier för tillfällig vård av barn i sju dagar eller mer ska du anmäla detta till CSN. 

 

Akademihälsan - studenthälsa

Du har tillgång till hälsovård via Akademihälsan, som är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Akademihälsan arbetar förebyggande med studiemiljöfrågor genom utbildning, information och rådgivning om arbetsmiljö och hälsa. 

Du kan även vända dig till Akademihälsan för kris- och samtalsstöd samt viss sjukvård med anknytning till studiesituationen. Personalen har tystnadsplikt. Kan inte Akademihälsan hjälpa dig, ger personalen råd om vart du kan vända dig. Akademihälsan tar endast emot tidsbeställda besök och tar inga patientavgifter. 

Telefonrådgivning: 031-10 69 70
Besöksadress: Kaserntorget 11B

Akademihälsan

Närhälsan - den offentliga primärvården i Västra Götaland

Billigare tandvård hos tandläkarstudenter

Utbildningskliniken för vuxentandvård tar emot patienter. Behandlingen utförs av tandläkar- och tandhygieniststudenter under handledning av erfarna tandläkare.

Utbildningskliniken för vuxentandvård


Europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet

Med EU-kortet får du rätt till nödvändig vård om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka när du reser inom EU/EES eller till Schweiz. På Försäkringskassans hemsida finns mer information om EU-kortet.

 

App om EU-kortet

I appen Europeiska försäkringskortet får du råd och information om sjukvården i landet som du befinner dig i. Appen är gratis och finns på App Store, Windows Marketplace och Google Play.

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 01 feb 2019