John Ericsson-medaljen


Medaljörerna 2022, från vänster: Georg Hess, John Brofors, Ludvig Blomgren, Felix Nordén och Martin Lindholm.  
(Joel Karlsson saknas på bilden)
Bild: Jonna Amgard

Den anrika John Ericsson-medaljen är en utmärkelse till de främsta studenterna inom varje utbildningsområde med civilingenjörs- eller arkitektexamen utfärdad föregående år. Pristagarna erhåller en medalj i solitt silver med ingraverat namn, diplom och en bok om John Ericsson vid en ceremoni i Chalmersska huset.

Bakgrund till John Ericsson-medaljen

John Ericsson föddes i Värmland 1803 och började som ingenjörselev vid byggandet av Göta Kanal när han var 13 år. Vid 24 års ålder bosatte han sig först i England och sedan i USA, där han verkade fram till sin död 1889. Under sina år i England och USA nådde John Ericsson stora framgångar som uppfinnare. Några av hans mest kända uppfinningar är en tubångpanna som användes på lokomotivet Novelty, en propeller samt krigsfartyget Monitor.

Medaljen instiftades till John Ericssons minne 1897 genom en insamling som uppgick till 4.317 kronor. Initiativet togs av chalmersstudenten Claes Adolf Adelsköld. Huvuddelen av avkastningen skulle användas till stipendier och "en mindre del till medaljer med John Ericssons bild att vid examina tilldelas deraf förtjänta elever vid läroanstalten".

De främsta inom varje utbildningsområde belönas

Sedan 2012 delas sex John Ericsson-medaljer ut årligen till studenter som erhållit civilingenjörs- eller arkitektexamen senaste 12-månadersperioden. Medaljen delas ut till tre studenter inom utbildningsområdena MATS och ASAM och tre studenter inom EDIT-I och KFM. Samtliga examinerade föregående år är med i utsökningen av resultat. För att ingå i urvalet krävs att minst 210 hp är examinerade vid Chalmers, ett viktat betygsmedelvärde på 4,75 samt en studietakt jämfört med heltidsstudier om 0,9, allt inom det utfärdade examensbeviset.

Hänsyn tas till studieuppehåll och eventuella prestationer under uppehållet. Tillgodoräknanden av prestationer som ingår vid Senare del-antagning ingår inte i bedömningen, endast tillgodoräknande från utbytesstudier ingår. Hänsyn tas till prestationer vid andra lärosäten under samma tid som studier vid Chalmers. På Arkitektur och Arkitektur och teknik, kan programledningen föreslå en medaljör. Bland de som uppfyller kriterierna utnämns de tre med de främsta meriterna inom respektive utbildningsområde till mottagare av årets medalj. Vid särskilda omständigheter kan ytterligare en medalj delas ut. Dock kan högst två medaljer inom samma grundutbildningsprogram delas ut, samt en medalj inom samma masterprogram. Beslut om tilldelning av John Ericsson-medaljen kan inte överklagas.

Läs mer om medaljörerna 2022
Läs mer om medaljörerna 2021

Mer information

Har du frågor vänligen kontakta Jonna Amgard, projektkoordinator vid rektorsstaben, jonna.amgard@chalmers.se​

​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 20 sep 2022.