Chalmers pedagogiska pris

Chalmers pedagogiska pris ska uppmuntra lärares insatser för att förbättra och utveckla förutsättningarna för studenters lärande, i linje med Chalmers mål ”utbildning i världsklass”.

Nominering är årligen öppen 1 mars - 31 maj. När du nominerar ska du använda nomineringsformuläret nedan.

Syfte och bakgrund

Syftet med Chalmers pedagogiska pris är att uppmuntra lärares insatser för att förbättra och utveckla förutsättningarna för studenters lärande, i linje med Chalmers mål ”utbildning i världsklass”. Chalmers pedagogiska pris inrättades 2006 av vicerektor för grundutbildningen för att uppmuntra och uppmärksamma goda pedagogiska exempel på högskolan, se beslut C 2005-1014.

Prissumman på 30 000 kr per person delas årligen ut till 1-3 pristagare som är verksamma vid Chalmers. Utmärkelsen delas ut i samband med vårens Rektor i RunAn. 

Juryn

Juryn består av fyra personer. Chalmers studentkår utser en person, nätverket Chalmers Lärandecentrum föreslår en person till Vicerektor för utbildning och livslångt lärande, som utser varje års lärarrepresentant. Dessutom ingår en professor i Ingenjörsutbildningsvetenskap (EER) och koordinatorn för Lärandecentrum. Juryn behandlar nomineringarna och föreslår kandidater till Vicerektor för utbildning och livslångt lärande.

Alla lärare kan nomineras

Alla lärare kan nomineras och juryn ska i sin bedömning försöka sprida utnämningarna över de olika kategorierna. Vid lika meriter ska juryn ta hänsyn till det i pristagarkretsen underrepresenterade könet. Den som nomineras ska vara verksam i utbildning på Chalmers och kan vara anställd vid Chalmers eller Göteborgs universitet.

Vem som helst kan nominera

Nomineringar av goda pedagoger kan göras av studenter, programansvariga, masterkoordinatorer och viceprefekter samt övrig personal. Man kan inte nominera sig själv.

Riktlinjer för pedagogiska priset

Nomineringen ska beskriva den avsedda prestationen och bestå av upp till 600 ord. Motiveringen ska anknyta till det övergripande kriteriet och till kriterierna inom något eller flera av nedanstående områden och innehålla konkreta exempel på goda pedagogiska insatser.

Det är viktigare att i nomineringen visar ett tydligt utvecklat exempel på en prestation inom ett område, än att täcka flera områden.

Du ska i din nominering beskriva den prestation som du vill ska prisas och i din nominering besvara följande frågor:

  • Vad är det den nominerade har gjort som är prisvärt? Vilken kurs eller vilket program gäller det? Beskriv noga vilken aktivitet/förändring som gjorts.
  • Hur har hen gått tillväga?
  • Hur vet du/ni att det kommit studenterna till gagn?

Övergripande kriterier

  • Pristagarens pedagogiska arbete ska ha kommit studenterna till gagn.
  • Förmåga att kritiskt och analytiskt reflektera över den egna pedagogiska gärningen i utbildningen i förbättringssyfte (Detta ska inte styrkas i nomineringen; det visas av dem som väljs ut till tätgruppen).

Områden

Lärcentrerad undervisningsplanering

  • Planering eller utformning av en ny kurs eller omstrukturering av en befintlig kurs för att uppnå ett bra samspel mellan lärandemål, lärandeaktiviteter och examination: 
​a. Utveckling av nya lärandeaktiviteter, läromedel och lärandemiljö som stödjer studentens djupinriktade lärande. Det kan vara utveckling/användning av erkänt viktiga faktorer för lärande (se länk till Ramsden med flera i högermarginalen). 
b. Utformning av examinationsformer som stimulerar kreativitet, förståelse och inlärning

  • Programutveckling: Utveckling av ett lärcentrerat utbildningsprogram som förbereder studenten väl för yrkesroll och livslångt lärande.

Akademiskt lärarskap

God förmåga att ställa sig frågor kring studenters lärande och att successivt och uthålligt söka besvara dem.
Miljöbyggare: Aktivt bidrag till att utveckla även kollegors praktik, genom utbyte av erfarenheter och främjande av samverkan i lärarlag.

Tidigare pristagare

Här har vi listat alla lärare som fått Chalmers pedagogiska pris sedan 2006.

2021

​Emilio Da Cruz Brandao, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Jan-Philipp Steghöfer, Data och informationsteknik
Frank Persson, Kathleen Murphy och Oskar Modin, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

2020​

Christophe Demaziere, Fysik
Oskar Rexfelt, Industri- och materialvetenskap
 Jonathan Weidow, Fysik, Magnus Karlsteen, Fysik och Hans Malmström, Vetenskapens kommunikation och lärande
2019

Håkan Burden, Data- och informationsteknik, och Frances Sprei, Rymd- geo- och miljövetenskap
Marija Cvijovic, Matematiska vetenskaper
Anna Hedén, Mekanik och maritima vetenskaper

2018

Mia Bondelind, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Risat Pathan, Data- och informationsteknik
Christian Sandström, Teknikens ekonomi och organisation

2017

Niklas Broberg, Data- och informationsteknik
Daniel Persson, Matematiska vetenskaper

2016

Ulf Gran, Fysik
Anette Larsson, Kemi och kemiteknik
Mikael Odenberger, Energi och miljö

 2015

Julie Gold, Teknisk fysik
Martin Larsson, Sjöfart och marin teknik
Johan Magnusson, Sjöfart och marin teknik
Lennart Svensson, Signaler och system

2014

Peter Almström och Cecilia Berlin, Material- och tillverkningsteknik respektive Produkt- och produktionsutveckling
Marcus Holgersson, Teknikens ekonomi och organisation
Olaf Landsiedel, Data- och informationsteknik 

2013

Magnus Evertsson, Produkt- och produktionsutveckling
Dina Petranovic Nielsen, Kemi- och bioteknik
Fredrik Olindersson, Sjöfart och marin teknik

2012

Koen Lindström Claessen, Data- och informationsteknik
Karl-Gunnar Olsson, Arkitektur
Björn Sandén, Energi och miljö

2011

Ulf Jäglid, Kemi- och bioteknik
Jan Alve Svensson, Matematiska vetenskaper
Örjan Söderberg, Produkt- och produktionsutveckling

2010

Dag Wedelin, Data- och informationsteknik
Ahmed Hussain, Signaler och system
Mikael Enelund, Tillämpad mekanik

2009

Sakib Sistek, Data- och informationsteknik
Maria Knutson Wedel, Material och tillverkningsteknik
Göran Nyman, Fundamental fysik

2008

Tünde Fülöp, Teknisk fysik
Stig Larsson, Matematiska vetenskaper
Björn Engström, Bygg- och miljöteknik
Ulla Blomqvist, Matematiska vetenskaper
Steve Svensson, Bygg- och miljöteknik

2007

Malin Kjellberg, Tillämpad mekanik
Nicola Markovic, Kemi- och bioteknik
Krister Ström, Kemi- och bioteknik
Lena Peterson, Data- och informationsteknik
Alessandro Romeo, Radio och rymd 

2006

Marita Olsson, Matematiska vetenskaper
Magnus Ekh, Tillämpad mekanik​
​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 05 maj 2022.