Kontaktpersoner per program

Varje program har en programledning som består av programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare. 

Programansvarig leder utbildningsprogrammet och ansvarar för att utbildningsplaner och kursplaner motsvarar utbildningens mål.
Utbildningssekreteraren hanterar individuella studieplaner och tillgodoräknande av studier från andra program och högskolor.
Studievägledaren bidrar till att du fullföljer din utbildning och examineras. Tonvikten ligger på förebyggande arbete, men också på att stödja vid behov. 

Kontaktpersoner på utbildningsprogrammen

Program på grundnivå och tekniskt basår

Masterprogram

Publicerad: on 15 feb 2017.