Kontaktpersoner per program

Varje program har en programledning som består av programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare. 

Programansvarig leder utbildningsprogrammet och ansvarar för att utbildningsplaner och kursplaner motsvarar utbildningens mål.

Utbildningssekreterarens uppgift är att ge stöd till studenter, huvudsakligen utifrån ämnesmässiga frågeställningar som kursval-kursinnehåll, tillgodoräknande/godkännande av Learning Agreement för utbyte och examensfrågor.

Studievägledarens uppgift är att stödja dig på väg din mot examen med de frågeställningar som uppstår under studietiden. Det kan t.ex. handla om att du behöver hjälp med att planera dina studier, känner dig omotiverad eller osäker på hur du ska välja. 

Kontaktpersoner på utbildningsprogrammen

Program på grundnivå och tekniskt basår

Masterprogram​​

Sidansvarig Publicerad: fr 05 feb 2021.