Program på grundnivå och tekniskt basår

Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik

Programansvarig

031-772 23 85

Utbildningssekreterare
031-772  27 47

Studievägledare

Daniel Carrillo Ottey​

031-772 6047

Arkitektur

Programansvarig
 
Utbildningssekreterare
Frida Jedvert
031-772 20 32


Studievägledare
031-772 63 35

Arkitektur och teknik

Programansvarig
Mats Ander
031- 772 19 72
 
Utbildningssekreterare
Frida Jedvert
031-772 20 32


Studievägledare
031-772 63 35

Automation och meka​tronik

Programansvarig
Petter Falkman
031-772 37 23​
 
Utbildningssekreterare
031-772 20 88

 
Studievägledare
Anders Ankén
031-772 67 22

 

Bioteknik

Programansvarig
Anna Ström
031- 772 34 06
 
Utbildningssekreterare
Eva Albers
031-772
38 44

Studievägledare

 

Datateknik, högskoleingenjör

Programansvarig
Zoran Konkoli
031-772 54 80
 
Utbildningssekreterare

Studievägledare
Rebecca Zandén
031-772 27 92

Datateknik

Programansvarig
Roger Johansson
031-772 57 29
 
Utbildningssekreterare
Hadi Zarshamfar
031-772 67 69
 
Studievägledare
Ingegerd Nilsson
031-772 11 35
 

Design och produktutveckling, högskoleingenjör

Programansvarig
Olof Wranne
031-772 27 38
 
Utbildningssekreterare
031-772 27 29
 
Studievägledare
Klas Heimersson
031-772 69 20
 

Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingejör

Programansvarig
Susanne Kullberg
031-772 27 01
 
Utbildningssekreterare
Studievägledare
Klas Heimersson
031- 772 69 20
 

Elektroteknik, högskoleingenjör

Programansvarig
Arto Heikkilä
031-772 85 87
 
Utbildningssekreterare

Studievägledare
Rebecca Zandén
031-772 27 92

Elektroteknik

Programansvarig
Hans Hjelmgren
031-772 17 37
 
Utbildningssekreterare
 
Studievägledare
Lena Sommarström
031-772 14 87

Globala system

Programansvarig
 
Utbildningssekreterare
 031-772 38 38

Studievägledare
Daniel Corillo Ottey
 031-772 60 47

Industriell ekonomi​

Programansvarig
Ola Hultkrantz
031-772 1333

Utbildningssekreterare
Gelena Andreasian
031-772 1005
 
Studievägledare
 

Informationsteknik

Programansvarig
Niklas Broberg
031-772 10 58
 
Utbildningssekreterare
Elke Mangelsen
031-772 10 08
 
Studievägledare
Jonathan Klingberg
031-772 67 23

 

Internationell logistik​ 

Programansvarig
Robert Severin
031-772 26 86 
 
Utbildningssekreterare
031-772 11 75
 
Studievägledare

Rebecca Zandén
031-772 27 92

Kemiteknik, högskoleingenjör

Programansvarig
Gunnar Eriksson
031- 772 57 04
 
Utbildningssekreterare
031-772 57 09
 
Studievägledare
Josephine Björk
031-772 32 11

 

Kemiteknik

Programansvarig
Lars Öhrström
031- 772 28 71
 
Utbildningssekreterare
Maria Sörner
031-772 57 09
 
Studievägledare
Josephine Björk
031-772 32 11

 

Kemiteknik med fysik

Programansvarig
Björn Åkerman
031- 772 30 52
 
Utbildningssekreterare
Maria Sörner
031-772 57 09
 
Studievägledare

 

Maskinteknik, högskoleingenjör

Programansvarig
Åsa Fasth Berglund
031-772 36 86
 
Utbildningssekreterare
031-772 27 29
Studievägledare
Darya Heydari
031 772 26 54

 

Maskinteknik

Programansvarig
Erik Hulthén
031-772 58 54
 
Utbildningssekreterare
Johan Bankel
031-772 11 74
 
Studievägledare
Joel Eriksson
031-772 68 45

Mekatronik, högskoleingenjör

Programansvarig
Veronica Olesen
031-772 17 28
 
Utbildningssekreterare
Studievägledare
Darya Heydari
031-772 26 54

 

Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör

Programansvarig
Mia Bondelind
031-772 21 51
 
Utbildningssekreterare
Patrik Hellman
031-772 84 55
 
Studievägledare
Elisabet Niklasson
031-772 60 81

Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör

Programansvarig
031-722 23 49
 
Utbildningssekreterare
Patrik Hellman
031-772 84 55
 
Studievägledare
031-772 6845

Sjöbefäl klass VII

Programansvarig
Johan Eliasson
031-772 26 65
 
Utbildningssekreterare
031-772 11 75
 
Studievägledare
031-772 11 83

Sjöfart och logistik

Programansvarig
Robert Severin
031-772 26 86
 
Utbildningssekreterare
031-772 11 75
 
Studievägledare
Rebecca Zandén
031-772 27 92

Sjöingenjör

Programansvarig
Johan Eliasson
031-772 26 65
 
Utbildningssekreterare
031-772 27 29
 
Studievägledare
Lilian Sandström
031-772 11 83

Sjökapten

Programansvarig
Johan Hartler
031-772 60 84
 
Utbildningssekreterare
031-772 11 75
 
Studievägledare
Lilian Sandström
031-772 11 83
 

Tekniskt basår

Programansvarig
Tommy Gustafsson
031-772 53 06
 
Utbildningssekreterare
031-772 27 29
 
Studievägledare
Klas Heimersson
031-772 69 20

Teknisk design

Programansvarig
Andreas Dagman
031-772 14 72
 
Utbildningssekreterare
 
Studievägledare
Anders Ankén
031-772 67 22

Teknisk fysik

Programansvarig
Jonathan Weidow
031-772 31 73
 
Utbildningssekreterare
 
Studievägledare

Teknisk matematik

Programansvarig
Julie Rowlett
031-772 34 19
 
Utbildningssekreterare
 
Studievägledare
Jonathan Klingberg
031-772 67 23
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Publicerad: må 02 mar 2020.