Program på grundnivå och tekniskt basår

Affärsutveckling och entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik

Programansvarig
031-772 19 86
 
Utbildningssekreterare
031-772  27 47
 
Studievägledare
031-772 63 35

Arkitektur

Programansvarig
 
Utbildningssekreterare
Anna Knutsson
031-772 24 02

Studievägledare
031-772 28 05
 

Arkitektur och teknik

Programansvarig
Karl-Gunnar Olsson
031- 772 23 50
 
Utbildningssekreterare
Anna Knutsson
031-772 24 02
 
Studievägledare
031-772 28 05
 

Automation och mekatronik

Programansvarig
Petter Falkman
031-772 37 23
 
Utbildningssekreterare
Björn Friberg
031-772 20 88
 
Studievägledare
Anders Ankén
031-772 67 22

 

Bioteknik

Programansvarig
Eva Albers
031-772 38 44
 
Utbildningssekreterare
Sven Jacobsson
031-772 25 01

Studievägledare
Catarina Olsson
031-772 28 07

 

Datateknik, högskoleingenjör

Programansvarig
Arne Linde
031-772 16 83
 
Utbildningssekreterare
031-772 25 21
 
Studievägledare
Rebecca Zandén
031-772 27 92
 

Datateknik

Programansvarig
Roger Johansson
031-772 57 29
 
Utbildningssekreterare
Hadi Zarshamfar
031-772 67 69
 
Studievägledare
Ingegerd Nilsson
031-772 11 35
 

Design och produktutveckling, högskoleingenjör

Programansvarig
Olof Wranne
031-772 27 38
 
Utbildningssekreterare
031-772 27 29
 
Studievägledare
Klas Heimersson
031-772 69 20
 

Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingejör

Programansvarig
Susanne Kullberg
031-772 27 01
 
Utbildningssekreterare
031-772 25 21
 
Studievägledare
Rebecca Zandén
031- 772 27 92
 

Elektroteknik, högskoleingenjör

Programansvarig
Arto Heikkilä
031-772 85 87
 
Utbildningssekreterare
031-772 25 21

Studievägledare
Rebecca Zandén
031-772 27 92

Elektroteknik

Programansvarig
Hans Hjelmgren
031-772 17 37
 
Utbildningssekreterare
 
Studievägledare
Lena Sommarström
031-772 14 87

Industriell ekonomi

Programansvarig
Ola Hultkrantz
031-772 1333

Utbildningssekreterare
Gelena Andreasian
031-772 1005
 
Studievägledare
 

Informationsteknik

Programansvarig
Niklas Broberg
031-772 10 58
 
Utbildningssekreterare
Elke Mangelsen
031-772 10 08
 
Studievägledare
Jonathan Klingberg
031-772 67 23

 

Kemiteknik, högskoleingenjör

Programansvarig
Ulf Jäglid
031- 772 57 02
 
Utbildningssekreterare
031-772 57 09
 
Studievägledare
Josephine Björk
031-772 32 11

 

Kemiteknik

Programansvarig
Lars Öhrström
031- 772 28 71
 
Utbildningssekreterare
Maria Sörner
031-772 57 09
 
Studievägledare
Josephine Björk
031-772 32 11

 

Kemiteknik med fysik

Programansvarig
Björn Åkerman
031- 772 30 52
 
Utbildningssekreterare
Maria Sörner
031-772 57 09
 
Studievägledare
Klas Heimersson
031-772 69 20

 

Maskinteknik, högskoleingenjör

Programansvarig
Åsa Fasth Berglund
031-772 36 86
 
Utbildningssekreterare
031-772 27 29
Studievägledare
Darya Heydari
031 772 26 54

 

Maskinteknik

Programansvarig
Mikael Enelund
031-772 51 15
 
Utbildningssekreterare
Johan Bankel
031-772 11 74
 
Studievägledare
Joel Eriksson
031-772 68 45

Mekatronik, högskoleingenjör

Programansvarig
Veronica Olesen
031-772 17 28
 
Utbildningssekreterare
Studievägledare
Darya Heydari
031-772 26 54

 

Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör

Programansvarig
Mia Bondelind
031-772 21 51
 
Utbildningssekreterare
Patrik Hellman
031-772 84 55
 
Studievägledare
Elisabet Niklasson
031-772 60 81

Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör

Programansvarig
 
Utbildningssekreterare
Patrik Hellman
031-772 84 55
 
Studievägledare

Sjöbefäl klass VII

Programansvarig
Johan Eliasson
031-772 26 65
 
Utbildningssekreterare
031-772 58 30
 
Studievägledare
031-772 11 83

Sjöfart och logistik

Programansvarig
Robert Severin
031-772 26 86
 
Utbildningssekreterare
031-772 58 30
 
Studievägledare
Rebecca Zandén
031-772 27 92

Sjöingenjör

Programansvarig
Johan Eliasson
031-772 26 65
 
Utbildningssekreterare
031-772 58 30
 
Studievägledare
Lilian Sandström
031-772 11 83

Sjökapten

Programansvarig
Johan Hartler
031-772 60 84
 
Utbildningssekreterare
031-772 58 30
 
Studievägledare
Lilian Sandström
031-772 11 83
 

Tekniskt basår

Programansvarig
Tommy Gustafsson
031-772 53 06
 
Utbildningssekreterare
031-772 27 29
 
Studievägledare
Klas Heimersson
031-772 69 20

Teknisk design

Programansvarig
Andreas Dagman
031-772 14 72
 
Utbildningssekreterare
Björn Friberg
031-772 20 88
 
Studievägledare
Anders Ankén
031-772 67 22

Teknisk fysik

Programansvarig
Jana Madjarova
031-772 35 31
 
Utbildningssekreterare
 
Studievägledare
Sonja Göc
031-772 19 21

Teknisk matematik

Programansvarig
Johan Jonasson
031-772 35 46
 
Utbildningssekreterare
 
Studievägledare
Jonathan Klingberg
031-772 67 23

Publicerad: fr 25 maj 2012. Ändrad: to 26 apr 2018