Program på grundnivå och tekniskt basår


Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik - TAFFS

Programansvarig
Nina Ryd
031772 23 85

Utbildningssekreterare
Pernilla Ståhlberg
031772  27 47

Studievägledare
Agnes Elmefjäll​
031772 63 35
---------------------------------------------------------

031- 772 23 86
 
Utbildningssekreterare
031772 24 02

Studievägledare
Agnes Elmefjäll
031772 63 35
---------------------------------------------------------

Arkitektur och teknik - TKATK

Programansvarig
Mats Ander
031772 19 72
 
Utbildningssekreterare
031772 24 02

 
Studievägledare
Agnes Elmefjäll
031772 63 35
---------------------------------------------------------

Automation och meka​tronik - TKAUT

Programansvarig
Knut Åkesson​
031–772 37 17​
 
Utbildningssekreterare
031–772 58 61
 
Studievägledare
Anders Ankén
031–772 67 22
---------------------------------------------------------

Bioteknik - TKBIO

Programansvarig
Anna Ström
031–772 34 06
 
Utbildningssekreterare
Eva Albers
031
772 38 44

Studievägledare
Emilia Rózsa
031772 66 83
---------------------------------------------------------

Datateknik, högskoleingenjör -TIDAL

Programansvarig
Zoran Konkoli
031772 54 80
 
Utbildningssekreterare
031–772 17 41
 
Studievägledare
​Sanna Pitkänen
031-772 53 73
---------------------------------------------------------

Datateknik - TKDAT

Programansvarig
031772 17 02
 
Utbildningssekreterare
Mylana Andreasian
031772 60 11
 
Studievägledare
Ingegerd Nilsson
031772 11 35
---------------------------------------------------------

Design och produktutveckling, högskoleingenjör - TIDSL

Programansvarig
Olof Wranne
031–772 27 38
 
Utbildningssekreterare
031–772 27 29

Studievägledare
031–772 26 54 
---------------------------------------------------------

Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör - TIEPL

Programansvarig
Susanne Kullberg
031772 27 01
 
Utbildningssekreterare
031772 17 41
Studievägledare
Sanna Pitkänen​
031-772 53 73
---------------------------------------------------------

Elektroteknik, högskoleingenjör - TIELL

Programansvarig
Arto Heikkilä
031772 85 87
 
Utbildningssekreterare
Ingemar Josefsson
031772 17 41
Studievägledare
​Sanna Pitkänen
031-772 53 73​
---------------------------------------------------------

Elektroteknik - TKELT

Programansvarig
Jimmy Ehnberg
031772 16 56
 
Utbildningssekreterare
 
Studievägledare
Lena Sommarström
031772 14 87
---------------------------------------------------------

Fristående kurser​

Studievägledare

Lena Sommarström​ 

031772 14 87
---------------------------------------------------------

Globala system​ - TKGBS

Programansvarig
Per Bjerkeli​
031
772 64 30
 
Utbildningssekreterare
 031772 38 38
 
Studievägledare
031772 32 11
---------------------------------------------------------

Industriell ekonomi​ - TKIEK

Programansvarig
Ola Hultkrantz
031772 13 33

Utbildningssekreterare
Jamal Nasir​
031772 24 91
 
Studievägledare
Annelie Hämäläinen Levin
031772 63 20
---------------------------------------------------------

Informationsteknik -TKITE

Programansvarig
Staffan Björk​
031
772 10 39
 
Utbildningssekreterare
Elke Mangelsen
031
772 10 08
 
Studievägledare

Martina Diding​​

031–772 11 83

---------------------------------------------------------

Programansvarig
Robert Severin
031772 26 86 
 
Utbildningssekreterare
031772 11 75
 
Studievägledare

Klas Heimersson
031772 69 20
---------------------------------------------------------
Programansvarig
Gunnar Eriksson
031 772 57 04
 
Utbildningssekreterare
031772 57 09
 
Studievägledare
Anna Wrede​
031
772 18 41
---------------------------------------------------------

Kemiteknik - TKKMT

Programansvarig
Lars Öhrström
031772 28 71
 
Utbildningssekreterare
Maria Sörner
031772 57 09
 
Studievägledare
Anna Wrede​
031
772 18 41
---------------------------------------------------------

Kemiteknik med fysik - TKKEF

Programansvarig
Lars Evenäs
031772 29 73
 
Utbildningssekreterare
Maria Sörner
031772 57 09
 
Studievägledare
Anna Wrede​
031
772 18 41
---------------------------------------------------------

Maskinteknik, högskoleingenjör - TIMAL

Programansvarig
031772 58 54
 
Utbildningssekreterare
031772 27 29
 
Studievägledare
Darya Heydari
031772 26 54
---------------------------------------------------------

Maskinteknik - TKMAS

Programansvarig
Erik Hulthén
031772 58 54
 
Utbildningssekreterare
Johan Bankel
031772 11 74
 
Studievägledare
031772 27 92
---------------------------------------------------------
Programansvarig
031772 15 49
 
Utbildningssekreterare 
031772 67 69
 
Studievägledare 
031772 14 87
---------------------------------------------------------

Mekatronik, högskoleingenjör - TIMEL

Programansvarig
Veronica Olesen
031772 17 28
 
Utbildningssekreterare
Lars-Göran Ottosson
031772 27 29

Studievägledare
Darya Heydari
031772 26 54
---------------------------------------------------------

Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör - TKSAM

Programansvarig
Pär Johansson
031772 19 66
 
Utbildningssekreterare
Patrik Hellman
031772 84 55
 
Studievägledare
Elisabet Niklasson
031772 60 81
---------------------------------------------------------
Programansvarig
Johan Eliasson
031772 26 65
 
Utbildningssekreterare
031772 11 75
 
Studievägledare

Elisabeth Ericson
​​​​​​​
031772 15 63

---------------------------------------------------------

Sjöfart och logistik - TSLOG

Programansvarig
Robert Severin
031772 26 86
 
Utbildningssekreterare
031772 11 75
 
Studievägledare
Klas Heimersson
031772 69 20
---------------------------------------------------------

Sjöingenjör - TISJL

Programansvarig
Johan Eliasson
031772 26 65
 
Utbildningssekreterare
Matilda Milding​
031
772 11 75
 
Studievägledare
Elisabeth Ericson​
031772 15 63
---------------------------------------------------------

Sjökapten - TSJKL

Programansvarig
Johan Hartler
031772 60 84
 
Utbildningssekreterare
031772 11 75
 
Studievägledare

Elisabeth Ericson​
​​​​​​​
031772 15 63​

---------------------------------------------------------

Tekniskt basår - ZBASS och Tekniskt basår på distans - ZBARD

Programansvarig
Tommy Gustafsson
031772 53 06
 
Utbildningssekreterare
031772 27 29
 
Studievägledare
Klas Heimersson
031772 69 20
---------------------------------------------------------​

Teknisk design - TKDES

Programansvarig
Andreas Dagman
031772 14 72
 
Utbildningssekreterare
031772 58 61
 
Studievägledare
Anders Ankén
031772 67 22
---------------------------------------------------------

Teknisk fysik - TKTFY

Programansvarig
Jonathan Weidow
031772 31 73
 
Utbildningssekreterare
Bengt-Erik Mellander
031772 33 40
 
Studievägledare
031772 32 11
---------------------------------------------------------

Teknisk matematik - TKTEM

Programansvarig
Julie Rowlett
031772 34 19
 
Utbildningssekreterare
Joakim Norbeck​
031772 38 38

Studievägledare
031772 66 83​ 
​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 11 nov 2022.