Datorkonto och lösenord

Varje student har ett unikt användarnamn som kallas Chalmers-ID (CID) som används för att nå Chalmers IT-tjänster. Du får ditt användarnamn första veckan av dina studier. Om du inte har fått det kontakta Helpdesk.
Ditt CID används som en legitimationshandling och du måste bevisa din identitet innan CID lämnas ut.

Lösenord, CID

Ditt lösenord får du samtidigt med ditt CID, du kan när du vill ändra lösenord, se "Byta lösenord". Tänk på att ditt lösenord är hemligt och att du ansvarar för allt som händer på ditt konto. Förvara därför kontoinformationen säkert.
 

CID/net-lösenord

Detta separata datorkonto används för att ansluta till vissa tjänster (exempelvis NOMAD) och har ett separat lösenord skilt från ditt huvudlösenord. Detta lösenord ändras i Chalmers Persondatabas , se "Byta lösenord" nedan.

Byta lösenord

Har du glömt ditt CID-lösenord kan du bara få ett nytt genom att besöka Helpdesk, där du får ett nytt skrapkort med nytt lösenord. Här hittar du helpdesk.

Om du kan ditt CID-lösenord och vill byta något av dina lösenord (CID-lösenordet eller CID/net-lösenordet) går du till Chalmers Persondatabas.


Du byter lösenord genom att göra följande:

  1. Surfa in på https://pdb.chalmers.se/ 
  2. Klicka på byt lösenord för CID i vänsterkolumnen
  3. Fyll i CID, ditt gamla lösenord och ett nytt (två gånger).
  4. Klicka på ändra lösenordet.

Försök igen

Om du får ett felmeddelande om att det inte gick att byta lösenord - Försök igen! - annars kan bytet av lösenord ha genomförts i delar av systemet och då fungerar inte ditt konto överallt längre. Kontrollera anvisningarna för vad som krävs i lösenordet (vilka tecken, hur många etc)
 

Andra lösenord

Det finns system som inte har CID-inloggning. Under Felsökning inloggning finns några av de system som inte använder CID-inloggning.

Publicerad: to 05 maj 2011. Ändrad: on 08 aug 2018