Följ oss på

EduRoam på iPhone


 
Ställ dig där det finns täckning för EduRoam. Utför därefter följande:
 
  1. Gå till Inställningar -> Wi-Fi. 
  2. Slå på Wi-Fi om detta inte är aktiverat.
  3. Välj eduroam.
  4. Fyll i användarnamn: dittcid@chalmers.se
  5. Fyll i lösenord: ditt CID-lösenord
  6. Godkänn certifikatet.
Efter att ha utfört dessa steg ska du ha tillgång till EduRoam.
 

Steg 1. Gå till inställningar, klicka på Wi-Fi
 

iPhone_eduroam_01.PNG

Steg 2.  Skriv in ditt Chalmers ID (CID) följt av @chalmers.se och ditt Chalmers lösenord


iPhone_eduroam_02.PNG

Steg 3.  Godkänn Thawte Primary Root CA - G3 certifikatet, kontrollera att det står eduroam.chalmers.se i certifikatet

eduroam cert.png


Publicerad: ti 02 aug 2011. Ändrad: on 25 nov 2015