Följ oss på

eduroam på Android

SSID (nätverksnamn): eduroam
Nätverksautentisering: WPA2
Datakryptering: AES
EAP-typ: PEAP
Autentisering: MSCHAP v2
Användarnamn: cid@chalmers.se
Lösenord: cid-lösenord (första raden på skraplotten)
TCP/IP inställningar för kortet (inkl DNS): DHCP Publicerad: ti 02 aug 2011. Ändrad: on 15 aug 2012