Osupportade programvaror

OBSERVERA - Denna text gäller UNIX/LINUX-systemen enbart

Hur får jag tillgång till osupportade program?

 
Det finns ett flertal program som inte är installerade av IT-Service, utan av en grupp intresserade lärare och studenter.  Dessa kallar vi "osupportade" program, och de är inte tillgängliga som standard, utan man måste uttryckligen aktivera dem för sitt eget konto.

Lägg till ordet "unsup" ensamt på en rad i filen $HOME/.vcs4/pathsetup, till exempel genom att vid kommandoraden köra följande kommando:
    echo unsup >> $HOME/.vcs4/pathsetup

Det räcker att göra det en gång.  För att det skall träda i kraft, logga ut och logga in, eller öppna ett nytt terminalfönster.

Hur väljer jag en specifik version av ett program?

  

Om du inte gör något val får du alltid den senaste versionen av ett program. Men det kan finns anledning att välja en annan version. Ett bra exempel är unison, ett program för att synkronisera filer. Det kräver att man har samma version i "bägge ändar".
 
I skrivande stund hade vi till exempel 2 versioner installerade i VCS (vårt mjukvaruhanteringssystem), 2.10.2 och 2.13.16. Om du bara ger kommandot unison får du version 2.13.16 men om du vill använda version 2.10.2 finns det 2 sätt.
 
Antingen kan du använda dom versionsspecifika kommandon som skapas när man installerar program i VCS.

    _unison_2.10.2
 

Eller så kan du välja version med kommandot vcs-select. Det räcker att göra det en gång och sen kommer du att få version 2.10.2 när du ger kommandot unison.

    vcs-select unison _unison_2.10.2
 

Om du vill ta bort ett val du gjort gör du så här, då får du den senaste versionen igen

    vcs-select -d unison
 

En annan intressant option är -p paket, för de paket som innehåller många program. Som exempel kan nämnas gcc:

    vcs-select -p gcc-3.3.6
 

Och för att ångra sig och välja Red Hats version av gcc igen:

vcs-select -u -p gcc-3.3.6
 

Publicerad: on 08 aug 2018.