Ordbok

Ord
Förklaring
CID Ditt Chalmers ID är ditt användarnamn i Chalmers datorsystem. Se konto
konto Kombinationen av användarnamn (se CID) och ett lösenord. Används för att identifiera en person. Förväxlas ofta med vara samma som de resurser som en person via sitt konto förfogar över. Se resurser
resurser En resurs är tillgång till en tjänst som t.ex. utskrifter, diskutrymme, möjlighet att logga in på en viss dator. För att få tillgång till resursen krävs att man fått behörighet till denna samt att man identifierar sig m.h.a. sitt konto.
CDKS Chalmers DatorKontoSystem är sedan 2018 integrerad i PDB-systemet.
PDB Chalmers PersonDataBas, ett system som håller reda på vilka personer som har anknytning till Chalmers och på vilket sätt dessa har koppling till Chalmers.
koppling Visar din roll, t.ex. om du är anställd eller student. I kopplingen ingår också giltighetstid. Saknar du aktiv koppling i PDB så är ditt konto inaktivt (avstängt).
CDA Chalmers DatorArbetsplats. Standardiserade installationer av olika operativsystem som underhålls av Chalmers IT-Service.
Remote CDA Fjärrskrivbordslösning för anställda som vill jobba i Windows-miljö på distans.
FoDAT Linux-datorer som Chalmers IT-Service installerar för anställda.
StuDAT Datorer (Windows eller Linux) som Chalmers IT-Service installerar för studenter.
NET En domän som används på Chalmers för att logga in (autentisering) på våra system.
CHALMERS.SE En domän som används på Chalmers för att logga in (autentisering) på våra system.
autentisering Att med exempelvis ett konto bevisa vem man är. Ofta autentifierar man sig inom en domän och får tillgång till resurser inom denna domän.
domän En definierad samling datorer och dataresurser. Genom att logga in på domänen får man tillgång till de resurser man har tilldelade. Se autentisering. På Chalmers har vi i huvudsak två domäner: NET och CHALMERS.SE
/net Underkonto som används för att nå vissa resurser och där man inte vill exponera sitt konto av säkerhetsskäl. 
IMAP Metod för att läsa mail, mailen ligger vanligtvis kvar på servern.
MAPI Metod för att läsa mail, används mot Exchange-servrar, mailen ligger kvar på servern.
POP3 Metod för att läsa mail, där man vanligtvis inte låter mailen ligga kvar på mailservern.
PRISMA Printersystemet där även printerquota ingår.
Quota Begränsning av resurser, till exempel personliga utrymmet på filservern.
GNOME Grafisk fönsterhanterare i Linux, standard på Chalmers och supportad.
KDE Grafisk fönsterhanterare i Linux, installerad i systemet men inte supportad.
OCS Office Communicator, chattprogramvara. Heter numera Skype for Buisness (S4B)
Altiris Ett system från Symantec. Används för fjärrinstallation av operativsystem och programvara.
EduRoam Trådlöst nätverk. Du loggar in med CID och CID-lösenord.
VPN Används för att koppla in dig i Chalmers datornät när du är på annan plats.
Exchange Mejlsystem med kalender för anställda.
Kerberos Autentiseringsystem.
Chalmers Self Service Portal
/
Software Portal
Välj själv vilka programvaror du vill ha installerade härifrån ifall du använder en Windows CDA-dator.
SSH Secure Shell, säker kommunikation med linux-/unix-datorer.
NyA Antagningssystem.
SVN Ett system för versionshantering av dokument eller program. Man kan se när ett dokument ändrades och även backa tillbaka felaktiga ändringar. Lämpligt för dokument och projekt där flera sammarbetar med utvecklingen av texten
R/W Read/Write, dvs att man har rätt att se och ändra exvis i en mapp eller ett dokument. Se även R/O.
R/O Read Only, dvs att man har rätt att läsa exvis ett dokument men man har inte rätt att ändra det eller att skapa nya filer i en read-only-mapp. Se även R/W
Gruppfilutrymme En delad katalog för lagring av filer gemensamma för en grupp. Medlemmarna i gruppen kan med hjälp av sitt konto ansluta till katalogen över nätverket och där lagra filer som man gemensamt arbetar med. (även kallad grupprum, grupparea, gruppfilarea, common area, share, delad disk)
Hemmakatalog En persons primära lagringsutrymme på nätet. Egentligen ett gruppfilutrymme med bara en medlem. Man kan ha flera kataloger kopplade till sitt konto men men man har i regel bara en hemmakatalog. I vissa fall kan man ha olika, exvis en hemmakatalog när man använder Windowsdatorer och en annan när man är inloggad på UNIX-/Linux-datorer
Recover se Backup
Återläsning se Backup
Backup Säkerhetskopiering (eng: backup). Innebär att man gör en kopia på alla (eller delar av) de filer och data som finns lagrade på datorn eller filutrymmet. Detta kan ske till annan disk eller till magnetband. Om man råkar tappa bort en fil så kan man göra en återläsning (eng. Recover) på dessa filer. ITS gör kopiering varje dag på centrala servrar. Kopian sparas i 2 månader

Publicerad: ti 24 sep 2019.