Filutrymme

Personlig he​mkatalog

Varje användare har en hemkatalog på Chalmers filserver. En hemkatalog är en katalog/mapp/folder där du kan spara dina filer centralt. Denna katalog säkerhetskopieras varje dygn, det är ett säkert sätt att spara sina filer.
Din Windows hemkatalog monteras automatiskt när du logga in på StuDAT och finns under computer på Z:

Gruppfilutrymme

Det finns även gruppfilutrymme som är en gemensam katalog/mapp/folder där ni kan spara filer gemensamt. Även dessa kataloger säkerhetskopieras varje dygn.
​​​

Publicerad: on 05 dec 2018.