Versionshantering

Subversion (SVN) är ett versionshanteringssystem som håller reda på historik och förändringar och gör det möjligt att backa tillbaka i tiden eller att spåra vem som gjort vad. Dessutom möjliggör det samarbete på samma projekt för utvecklare som är spridda över världen. Det kostar 200:- att skapa ett SVN.

Hur får jag en SVN-modul?

Beställning av SVN kan enbart göras av Chalmersanställd.
Kontakta handledare eller motsvarande.

Var finns min modul?

Ställ in din SVN-klient att koppla upp sig mot:
https://svn.ita.chalmers.se/repos/<modul>

Konfigurera din miljö (Unix)

Efter du kört SVN första gången behöver det konfigureras så att det inte sparar ditt passord på disk. Detta beteende är tyvärr default på Unix. Editera ~/.subversion/config så att följande direktiv är satta som de nedan:
[auth]
store-auth-creds = no

Länkar:

Publicerad: to 21 sep 2017.