Datorintroduktion

En introduktion till Chalmers datorsystem för nya studenter.

Användarnamn (CID) och lösenord

När du kommer till Chalmers får du ett datorkonto. Vi kallar detta för CID (som betyder Chalmers-ID).


Du kan hämta ut ditt CID, och också ändra lösenord och pin-kod till ditt accesskort på MyAccount-portalen:

Ditt CID (användarnamn) och e-postadress får du veta på MyAccount-portalen.

Trådlöst nät

eduroam är SSID för det trådlösa nät som finns på campus. Logga in i eduroam med CID@chalmers.se och CID-lösenordet. Eduroam fungerar även på andra universitet i Sverige och Europa. Vi rekommenderar att du aktiverar firewall och virusskydd på din dator. Det är inte tillåtet att dela ut upphovsrättsskyddat material på Chalmers nät så tänk på att stänga av eventuella fildelningstjänster. 


Konfigurationsinställningar kan man ladda ner från cat.eduroam.org


Det finns ett äldre nät som heter NOMAD som också går att använda. NOMAD är tänkt till gäster som inte kan använda eduroam.

Datorer

På Chalmers finns labsalar med Windows- eller Linuxdatorer för studenter. Datorerna är tänkta för studier, förkovran, nöje (i den ordningen). Labsalarna är öppna dygnet runt. Dagtid är labsalarna ofta bokade för lektioner. För att logga in på datorerna använder du ditt CID och ditt CID-lösenord. För att komma in i labsalen använder du ditt passerkort och PIN-koden från rad 4 på ditt skrapkort.
Det är inte tillåtet att äta eller dricka i labsalarna. Håll ner ljudnivån och var schysst mot de som studerar!

Egen laptop

Aktivera firewall och viruskydd på din dator när du tar med den till Chalmers. Även om det är bekvämt att köra datorn utan skydd så kan det leda till att den blir smittad av något allvarligt.
Använd eduroam för att få nät (se ovan).

E-post

Alla studenter får en e-postadress som är CID@student.chalmers.se. Denna adress är viktig att läsa eftersom den används av Chalmers för att nå ut till studenter. Om du använder en annan e-post så bör du vidarebefordra post till student.chalmers.se till din e-post.

  • Du hittar din e-post genom att klicka på länken e-post längst upp på studentportalen (syns endast om du är inloggad).

Filutrymme

Du får en hemkatalog där du kan lagra upp till 10GB filer. Denna hemkatalog säkerhetskopieras en gång per dygn och backuperna sparas i två månader. Om du behöver läsa tillbaks en fil kontaktar du servicedesk. 


Om du använder Windows finns dina filer på: \\file00.chalmers.se\home\CID
Om du använder Linux finns dina filer på: \\sol.ita.chalmers.se\CID
Katalogen monteras automatiskt på Z: eller /chalmers/users/CID om du använder en Chalmers dator.

För att mappa/montera katalogen utanför Chalmers nät behöver du använda VPN

Utskrifter

För att skriva ut används skrivarservern papercut.chalmers.se. För att begränsa utskrifterna används sk. printer quota (PQ). Varje termin får studenter 65 PQ. Färgutskrifter och större pappersformat är dyrare.

(Observera att man endast får PQ för aktuell termin, om man både är registrerad, och har använd tjänsten för utskrifter minst en gång. Om man aldrig har skrivit ut något, eller om man inte är aktiv student, så får man inga PQ.)

Mer printer quota köps på nätet eller i kiosker på campus. Namnet på skrivaren står på skrivaren. För att skriva ut från en egen laptop behöver kerberos konfigureras.

Programvaror

Gratis licens till några av de vanligaste programvarorna som används i kurser finns att ladda hem för studenter. Exempelvis finns Matlab, Mathematica och Microsofts Visual studio att ladda hem. 

Programvaror som inte är gratis: Photoshop och Acrobat Pro. 


Mer information hittar du på IT-avdelningens dokumentationswebb

http://it.portal.chalmers.se


Sidansvarig Publicerad: fr 08 jan 2021.