Särskilt pedagogiskt stöd

Chalmers erbjuder stödinsatser för dig som har en dokumenterad varaktig funktionsvariation (funktionsnedsättning). Du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd via systemet Nais. Till ansökan ska ett läkarintyg eller en annan utredning som styrker den varaktiga funktionsvariationen bifogas.

Nais

Anteckningsstöd

Du kan få hjälp av en kurskamrat som antecknar och delar med sig av sina anteckningar. Din kurskamrat får arvode från högskolan.

Bibliotekets lässtudio

Du kan låna talbok, e-text eller punktskrift. På biblioteken finns också en lässtudio, en datorarbetsplats i ljus och lugn arbetsmiljö.

Fysiska anpassningar och hjälpmedel

Detta är individuella stödinsatser som vid behov ges av FUNKA.

Mentor

En mentor ger dig stöd att strukturera och planera dina studier. Vanligtvis träffas ni en gång i veckan.

Examinationsanpassningar

Du kan få möjlighet till förlängd tentamenstid, att tentera i ett mindre rum eller alternativ examinationsform.

Stöd i att kontakta lärare

Om du behöver särskilda anpassningar i undervisningen så kan du tillsammans med FUNKA träffa dina lärare och prata om dina behov.

Kurslitteratur som talböcker

Chalmers bibliotek hjälper dig att hitta kurslitteratur i form av talböcker.

Läshjälpmedel

Chalmers bibliotek har olika läs- och skrivprogram. De flesta av dessa läsprogram kan även laddas ner.

Läs och skrivstöd på Chalmers bibliotek

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: må 16 apr 2018