Studera med funktionsnedsättning

Chalmers ska vara en tillgänglig högskola, öppen för alla. Därför strävar Chalmers efter att vara ett föredöme när det gäller att erbjuda studenter och anställda en kreativ miljö, med bästa möjliga förutsättningar för arbete, studier och personlig utveckling, oavsett funktionsnedsättning.

Vad menas med funktionsnedsättning?

Med begreppet funktionsnedsättning avses fysiska, psykiska eller neuropsykiatriska diagnoser av funktionsförmågan samt specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Folder: Allt ska ju bara funka! (PDF)

Så här ansöker du om stöd

Logga in i Nais med ditt Chalmers ID eller samma inloggning som du använder till antaning.se och följ instruktionerna. Du behöver ha ett giltligt intyg som styrker din funktionsnedsättning för att kunna göra din ansökan.
När du gjort din ansökan kommer du att få ett mejl som bekräftar att ansökan är inkommen. Vi kommer också att kalla dig till ett personligt möte. Ditt beslut och rekommenderade stödåtgärder får du bekräftat i Nais efer mötet. 
 Kontakta samordnare

Vid frågor är du välkommen att mejla oss på funka@chalmers.se


Vad säger studenterna?

Mångfald på Chalmers (film på Vimeo)

I magasinet Föräldrakraft nr 6/2014 berättar chalmeristerna Hanna Siggelkow och Johan Friemann om stödet Chalmers erbjuder.

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: to 14 dec 2017