Vanliga frågor till Studentcentrum

Här finns Studentcentrums svar på vanliga frågor (FAQ) om kurs- och terminsregistrering, intyg, kurshemsidor m.m.

Så anmäler du dig till en tenta - FAQ om tentamensanmälan

Vanliga frågor om utlandsstudier - FAQ om utlandsstudier

Vanliga frågor om examen - FAQ om examen

Vanliga frågor om karriärvägledning - FAQ Careers Service

Betyg

Det är nåt som inte stämmer med mitt betyg?
Om ditt betyg inte stämmer ska du kontakta ansvarig examinator.


Mitt betyg har inte rapporterats in som avslutat
Om ditt betyg inte har rapporterats in som avslutat, trots att du har klarat alla kursmoment, ska du kontakta ansvarig examinator.

Intyg

Registreringsintyg, studieintyg och resultatintyg till arbetsgivare/ CSN/ A-kassa m.m

Via Studentportalen kan du själv skriva ut intyg. De kan verifieras elektroniskt och godtas av de flesta svenska myndigheter. Ibland kan du behöva utförliga intyg, eller intyg med underskrift, kontakta Studentcentrum och be om ett sådant intyg i så fall.

PingPong, datorkonto, mejl och passerkort

Jag kommer inte åt kurshemsidan i PingPong?
För att komma åt material på kurshemsidan måste du vara registrerad på kursen. Om du trots det inte kommer åt kurshemsidan ska du kontakta ansvarig examinator som lägger till dig. Om problemet kvarstår, kontakta IT Support.

Problem med mitt CID eller min mejl
Om du har problem med ditt CID eller din mejl, kontakta IT Support.

Jag har fått mejl om att mitt datorkonto ska stängas.
Om du har kurser kvar som du inte har avslutat kan vi hjälpa dig med en omregistrering, som innebär att du behåller ditt datorkonto tills dina studier är avslutade. När du tar ut examen avslutas ditt datorkonto och du får en alumn-adress istället.


Mitt passerkort fungerar inte
Besök eller maila helpdesken för passerkort/key cards för att göra ett nytt. På Campus Johanneberg hittar du helpdesken på Studenttorget i biblioteket och på Campus Lindholmen i hus SAGA.

Registrering på kurs och termin

Registrering
Det finns två typer av registreringar, dels terminsregistrering som alla ska ha som läser program på Chalmers, och dels kursregistrering. Varje terminsstart ska du själv terminsregistrera dig i Studentportalen. När du terminsregistrerar dig blir du också registrerad på de kurser som du har valt i ditt kursval. När du är registrerad kommer du åt material på kurshemsidor med mera.

Omregistrering

För att omregistrera dig på en kurs du läst tidigare men inte avslutat, använder du tjänsten "Omregistrering på kurs" på "Min startsida". Tjänsten fungerar bara om du är terminsregistrerad. När du har omregistrerat dig får du tillgång till den senaste kurshemsidan. Om du ska omregistrera dig på en tidigare programtermin för att avsluta kurser kan du inte terminsregistrera dig själv. Kontakta Studentcentrum.

Publicerad: on 22 sep 2010. Ändrad: fr 20 okt 2017