Vanliga frågor till Studentcentrum

Här finns svar på vanliga frågor (FAQ) om kursregistrering, int​yg, kurshemsidor m.m.

Så anmäler du dig till en tenta - FAQ om tentamensanmälan
Vanliga frågor om kursval - FAQ​

Introduktion av Ladok för studenter
I introduktionsfilmen visas det information om hur du registrerar dig på kurser, hur du ser dina studieresultat med mera.

​Registrering på kurs och exjobb

Resultat

Intyg

Canvas

Datorkonto och e-post

Kårkort/passerkort

Ändra adress, mejl, telefonnummer och namn

Registrering på kurs och exjobb​

Registrering på kurs

När läsperioden/terminen börjar måste du vara registrerad på dina kurser. Du registrerar dig i tjänsten "Registrering på kurs" på Min startsida under tiden som registreringsperioden är öppen. När du registrerar dig på dina kurser får du tillgång till kurshemsidor och kan anmäla dig till tentor. Allt detta ser du i filmen introduktion om Ladok för studenter. (se länk ovan)


Omregis​​trering på kurs

För att omregistrera dig på en kurs du läst tidigare men inte avslutat, använder du tjänsten "Omregistrering på kurs" på Min startsida. Därefter klickar du på kursen du vill omregistrera dig på, sedan "Deltagande på kurs" och därefter "Jag vill läsa klart kursen på ett annat tillfälle". Välj vilket kurstillfälle du vill omregistrera dig på och slutligen klicka på "Registrera mig".

Om du endast ska göra en tentamen och denna fortfarande går, med samma kurskod som tidigare, ska du inte omregistrera dig på kursen utan enbart anmäla dig till tentamen. Om kursrummet är låst och du behöver tillgång till det, kontakta examinator som lägger till dig i Canvas. Om kursen har ersatts med en ny kurskod måste du ta kontakt med din studievägledare.

Jag vill göra avbrott på en kurs

Du kan göra ett avbrott på en kurs genom att använda tjänsten Avbrott på kurs inom tre veckor från kursstart. Du kan inte göra avbrott​​ om du redan har ett slutbetyg på kursen eller ett godkänt tentaresultat nuvarande termin.

Hur registrerar jag mig på mitt examensarbete?

För mer information, vänligen besök:

Blanketter för examensarbete

Resultat​ ​

Det är nåt som inte stämmer med mitt betyg

Om ditt betyg inte stämmer ska du kontakta ansvarig examinator. 

Mitt betyg har inte rapporterats in, trots att jag har klarat alla kursmoment

En kurs som innehåller flera moment kräver en separat inrapportering för hela kursen. Det innebär att du kan ha godkänt på alla delmoment, men att en slutrapportering av kursen ännu inte är gjord. Har du frågor om resultaten eller om inrapportering av resultat, kontaktar du institutionen som ger kursen.

Kontaktuppgifter till institutionerna​

Kan jag förbättra mitt betyg?

Det är möjligt att göra om en tenta för att försöka få ett högre betyg, även om du redan har klarat tentan. Du behåller det högsta betyget. För att anmäla dig till en tenta du redan har klarat, använd tjänsten Tentamen anmälan/avanmälan som du hittar på Min startsida. På grund av covid-19 gäller särskilda regler för tentamen. För aktuell information kring detta, se länken nedan. 

Intyg

Registreringsintyg och resultatintyg till arbetsgivare / CSN/ A-kassa

Du kan skriva ut registreringsintyg eller resultatintyg på svenska eller engelska när som helst från Min startsida när du är inloggad. Intygen kan verifieras/valideras via länken längst ner i dokumentet. Du kan också begära ett signerat och stämplat intyg från Studentcentrum.

 Guide: hämta/ladda ner intyg från Ladok för studenter (pdf)​

Canvas

Hur kommer jag åt kursrummet i Canvas?

För mer information, vänligen besök:

Information om Canvas

Datorkonto och e-post

Problem med mitt CID eller min mejl

Om du har problem med ditt CID eller din mejl, kontakta IT-support.

Jag har fått mejl om att mitt datorkonto ska stängas

Om du har kurser kvar som du inte har avslutat kan vi hjälpa dig med en omregistrering, som innebär att du behåller ditt datorkonto tills dina studier är avslutade. När du tar ut examen avslutas ditt datorkonto. 

 Kontakta IT-support om du har frågor om datorkonto​

Kårkort/passerkort

Mitt kårkort/passerkort fungerar inte

Om du är antagen till studier på Chalmers och kårkortet inte fungerar eller om du har frågor om ditt medlemskap, kontakta Studentkåren. 

 Chalmers studentkår

Ändra adress, mejl, telefonnummer och namn

Hur ändrar jag adress, mejladress, telefonnummer eller namn?

Här kan du läsa om hur du ändrar/uppdaterar din adress och övriga kontaktuppgifter.

Ändra adress, namn och övriga kontaktuppgifter​

 ​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 17 maj 2022.