Vanliga frågor till Studentcentrum

Här finns svar på vanliga frågor (FAQ) om kursregistrering, intyg, kurshemsidor m.m.

Så anmäler du dig till en tenta - FAQ om tentamensanmälan

Vanliga frågor om utlandsstudier - FAQ om utlandsstudier

Vanliga frågor om examen - FAQ om examen

Vanliga frågor om karriärvägledning - FAQ Careers Service

Vanliga frågor om medlemsskap i och avgift till Studentkåren

Datum och tider för läsåret

Betyg

Det är nåt som inte stämmer med mitt betyg?
Om ditt betyg inte stämmer ska du kontakta ansvarig examinator.


Mitt betyg har inte rapporterats in, trots att jag har klarat alla kursmoment
En kurs som innehåller flera moment kräver en separat inrapportering för hela kursen. Det innebär att du kan ha godkänt på alla delmoment, men att en slutrapportering av kursen ännu inte är gjord. Har du frågor om resultaten eller om inrapportering av resultat, kontaktar du institutionen som ger kursen.
Kontaktuppgifter till institutionerna

Intyg

Registreringsintyg och resultatintyg till arbetsgivare / CSN/ A-kassa

Du kan skriva ut registreringsintyg eller resultatintyg på svenska eller engelska när som helst från Min startsida när du är inloggad. Intygen kan verifieras/valideras via länken längst ner i dokumentet. Du kan också begära ett signerat och stämplat intyg från Studentcentrum.

Guide: hämta/ladda ner intyg från Ladok för studenter (pdf)

Kurshemsida i PingPong eller Canvas

Jag kommer inte åt kurshemsidan i PingPong?
För att komma åt material på kurshemsidan måste du vara registrerad på kursen. Om du trots det inte kommer åt kurshemsidan ska du kontakta kursansvarig lärare/examinator eller en administratör för kursen som lägger till dig. Är det uppenbart tekniska frågor, kontakta IT-support.

Jag kommer inte åt kurshemsidan i Canvas?

I första hand ska du kontakta kursansvarig lärare/examinator. Är det uppenbart tekniska frågor kontakta canvas@chalmers.se.

Datorkonto och mejl

Problem med mitt CID eller min mejl
Om du har problem med ditt CID eller din mejl, kontakta IT Support.

Jag har fått mejl om att mitt datorkonto ska stängas
Om du har kurser kvar som du inte har avslutat kan vi hjälpa dig med en omregistrering, som innebär att du behåller ditt datorkonto tills dina studier är avslutade. När du tar ut examen avslutas ditt datorkonto.

Hur länge är mitt datorkonto aktivt?


Passerkort

Mitt passerkort fungerar inte
Besök eller maila helpdesken för passerkort/key cards om kortet inte fungerar. På Campus Johanneberg hittar du helpdesken på Studenttorget i biblioteket och på Campus Lindholmen i hus SAGA.

Passerkort


Jag har ny adress

Här kan du läsa om hur du ändrar/uppdaterar din adress och övriga kontaktuppgifter.

Ändra adress, namn och övriga kontaktuppgifter

Registrering på kurs och exjobb

Registrering
När läsperioden/terminen börjar måste du vara registrerad på dina kurser. Du registrerar dig i tjänsten "Registrering på kurs" på Min startsida under tiden som registreringsperioden är öppen. När du registrerar dig på dina kurser får du tillgång till kurshemsidor och kan anmäla dig till tentorna.

Guide: Hur du använder Ladok för studenter och registrerar dig på kurs

Omregistrering

För att omregistrera dig på en kurs du läst tidigare men inte avslutat, använder du tjänsten "Omregistrering på kurs" på Min startsida. När du har omregistrerat dig får du tillgång till kurshemsidan och kan anmäla dig till tentan.


Hur registrerar jag mig på mitt examensarbete?
För att bli registrerad på ditt examensarbete måste du fylla i blanketten för godkännande och registering av examensarbete. När blanketten skrivits under av din examinator och din masterprogramansvarig, skannar du in och mejlar den till thesisregistration@chalmers.se
Blanketter för examensarbete

Publicerad: on 22 sep 2010. Ändrad: fr 14 jun 2019