Välkommen till Chalmers

 
I tabellen nedan hittar du vem som ansvarar för vilka ärenden samt länk till sida/mail för mer information. 

​​STUDENTPORTALEN
Studentportalen
Länk till Studentportalens startsida
 • Här på Studentportalen hittar du info om det mesta som har med dina studier att göra (till exempel studenthälsovård, försäkring, bostad, kurslitteratur, schema, stipendier, med mera)​


​​STUDENTKÅREN
Studentkåren
​Länk till Studentkåren​
 • Kåravgift

 • Passerkort (endast Chalmersstudenter)

 • Frågor/erbjudande om jobb/praktik/internship/trainee

​​VERKSAMHETSSTÖDET/CENTRAL  ADMINISTRATION
Antagningsenheten
antagning@​chalmers.se​​​
Tel. 031-772 2590
vardagar kl. 10-11​
 • Antagningsfrågor

 • Val av masterprogram (Chalmersvalet)

 • Fristående kurs för alumner

​Chalmers International
Mobility (CIM)
 
Länk till CIM

 • ​Utbytesstudier

Examensenheten
Länk till Examensenheten
 • ​Examensfrågor

 • Verifiering av examen

 • Kopia av examensbevis (yngre än det senaste året)

Funka
Länk till Funka
 • ​Om du har funktionshinder/ funktionsvariation

 • Mentor (om du behöver)

 • Anteckningsstöd (om du behöver)

 • Anpassningsstöd (t.ex. förlängd tentamenstid)

IT-support
Länk till IT-support​​
 • ​Datorkonto (CID=Chalmers ID)

 • Byta lösenord

 • Eduroam

 • Programvaror

 • Licenser

Jämställdhets- och likabehandlingssamordnare
​Länk till jämlikhets- och likabehandlingssamordnare
 • ​Jämställdhetsfrågor

 • Diskriminering eller trakasserier på campus

Kurator
Länk till kurator
 • Psykosocial rådgivning 
 • Stödsamtal, m.m.
Studentcentrum

Länk till Studentcentrum
 • ​​Generella frågor om dina studier och Chalmers

​Studievägledare

Länk till studievägledare
 • ​​Studievägledning, bland annat:

 • Hur ska jag välja?

 • Planera studier

 • Studieuppehåll

 • Byta program

 • När det går dåligt/är tungt

Utbildningssekreterare​

Länk till utbildningssekreterare​
 • Tillgodoräknande
 • Får kurs ingå i examen?
 • Vilka kurser kan/ska jag välja?​

​​INSTITUTION/PROGRAM
Institutioner
Länk till institutioner
 • Te​​ntor, resultatrapportering, hämta ut din tenta eller en äldre tentates

Examinator
 • Canvas/Ping-pong

 • Tentaresultat/betyg (genomgång av)

 • ​Tracks-kurser

 • Master thesis-studenter (som enbart gör x-jobb på Chalmers, externt)


​​KEY-CARDS
Key-cards
Mail:
passerkort.stodet@chalmers.se​
 • Passerkort för anställda (doktorander)

 • Passerkort för GU-studenter (om de finns i systemet)

​​​​​​ ​
​​REGISTRATOR
Registrator

Länk till registrator
 • Diarieföra en fråga

 • Överklaganden

 • Gamla examensbevis (kopior, examen äldre än ett år)

​​​​​
BIBLIOTEKET
Biblioteket

Länk till biblioteket​
 • Bibliotekskort

 • Låna böcker

 • Boka grupprum


STUDENTHÄLSOVÅRD
Studenthälsovården Feelgood
 • För dig som behöver hjälp med studierelaterad ohälsa

Om Studenthälsovård på Studentportalen​​
​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 29 apr 2022.