Välkommen till Chalmers

 
På den här sidan hittar du vem som ansvarar för vilka ärenden. Länk till sida/mail för mer information/kontakt finner du nedan.

På grund av det rådande läget kring covid-19 jobbar en stor del av personalen hemifrån. Studenter hänvisas istället till mail eller telefon. 

​​STUDENTPORTALEN
Studentportalen
 • Info om det mesta som har med dina studier att göra (till exempel studenthälsovård, försäkring, bostad, kurslitteratur, schema, stipendier, med mera)​
Länk till Studentportalens startsida

​​STUDENTKÅREN
Studentkåren
 • Kåravgift
 • Passerkort (endast Chalmersstudenter)
 • Frågor/erbjudande om jobb/praktik/internship/trainee
​Länk till Studentkåren​
​​VERKSAMHETSSTÖDET/CENTRAL  ADMINISTRATION
Antagningsenheten
 • Antagningsfrågor
 • Master thesis-studenter (som enbart gör x-jobb på Chalmers, externt), se vidare under INSTITUTION/PROGRAM och Examinator
 • Fristående kurs för alumner
​Mail:
antagning@​chalmers.se​​​
Tel. 031-772 2590
vardagar kl. 10-11​
​ ​
Careers Service​​
 • Karriärplanering
 • Jobbrådgivning
 • Frågor/erbjudande om x-jobb
​​​​Länk till Careers Service​
​Chalmers International Mobility (CIM)
 • ​Utbytesstudier
Länk till CIM
Examensenheten
 • ​Examensfrågor
 • Verifiering av examen
 • Kopia av examensbevis (yngre än det senaste året)
​​Länk till Examensenheten
Funka
 • ​Om du har funktionshinder/ funktionsvariation
 • Mentor (om du behöver)
 • Anteckningsstöd (om du behöver)
 • Anpassningsstöd (t.ex. förlängd tentamenstid)
Länk till Funka
IT-support
 • ​Datorkonto (CID=Chalmers ID)
 • Byta lösenord
 • Eduroam
 • Programvaror
 • Licenser
Länk till IT-support​​

Jämställdhets- och likabehandlingssamordnare
 • ​Jämställdhetsfrågor
 • Diskriminering eller trakasserier på campus
​Länk till jämlikhets- och likabehandlingssamordnare
Studentcentrum
 • ​Studieintyg (om du inte kan skriva ut själv och måste ha stämpel och signatur)
 • Omregistreringar (kurser du varit registrerade på och vill göra klart, men som du inte själv kan registrera dig på)
 • Tentamensanmälan (om du inte kan göra det själv på dina sidor på Studentportalen)
 • Kursval (om du inte kan göra det själv på dina sidor på Studentportalen
 • Försäkringsfrågor, hjälp med att fylla i blanketter 
Länk till Studentcentrum
​Studievägledare
 • ​​Studievägledning, bland annat:
 • Hur ska jag välja?
 • Planera studier
 • Studieuppehåll
 • Byta program
 • När det går dåligt/är tungt
Länk till studievägledare
Utbildningssekreterare​
 • Tillgodoräknande
 • Får kurs ingå i examen?
 • Vilka kurser kan/ska jag välja?​
Länk till utbildningssekreterare​

​​INSTITUTION/PROGRAM
Institutioner
 • Tentor, resultatrapportering, hämta ut din tenta eller en äldre tentates
Examinator
 • Canvas/Ping-pong
 • Tentaresultat/betyg (genomgång av)
 • ​Tracks-kurser
 • Master thesis-studenter (som enbart gör x-jobb på Chalmers, externt)
Länk till institutioner

​​KEY-CARDS
Key-cards
 • Passerkort för anställda (doktorander)
 • Passerkort för GU-studenter (om de finns i systemet)
​Mail:
passerkort.stodet@chalmers.se​
​​​​​​ ​
​​REGISTRATOR
Registrator
 • Diarieföra en fråga
 • Överklaganden
 • Gamla examensbevis (kopior, examen äldre än ett år)
Länk till registrator
​​​​​
BIBLIOTEKET
Biblioteket
 • Bibliotekskort
 • Låna böcker
 • Boka grupprum
Länk till biblioteket​

STUDENTHÄLSOVÅRD
Studenthälsovården Feelgood
 • För dig som behöver hjälp med studierelaterad ohälsa
Om Studenthälsovård på Studentportalen​​
​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​

Sidansvarig Publicerad: to 04 mar 2021.