Studerandeombud

För att garantera opartisk hjälp om en konflikt uppstår mellan studenter och lärare, eller andra anställda, har Chalmers studerandeombud.

Ombuden bevakar studenternas intressen och rättigheter och hjälper till när man upplever orättvisa, påfallande ineffektivitet, fördomar, felaktiga beslut eller andra problem i kontakter med lärare, anställda eller andra studenter.
Ombuden tar emot och undersöker studentens klagomål. Faller ärendet inom arbetsområdet, ser ombuden till att det handläggs opartiskt. Ett typiskt uppdrag är att företräda studenternas intressen i Disciplinnämnden.

Kontakta oss i första hand på mailadressen nedan. Normal svarstid är en till två dagar.
studerandeombud@chalmers.se

Peter Ljunglöf, tel 031-772 10 65
Mats Norell, tel 031-772 12 60


Sidansvarig Publicerad: fr 14 jan 2022.