Studerandeombud

Foto på Mats Alemyr
Mats Alemyr, tel 031-772 26 90
Foto av Mats NorellMats Norell, tel 031-772 12 60
För att garantera opartisk hjälp om en konflikt uppstår mellan studenter och lärare, eller andra anställda, har Chalmers studerandeombud. Ombuden bevakar studenternas intressen och rättigheter och hjälper till när man upplever orättvisa, påfallande ineffektivitet, fördomar, felaktiga beslut eller andra problem i kontakter med lärare, anställda eller andra studenter. Ombuden tar emot och undersöker studentens klagomål. Faller ärendet inom arbetsområdet, ser ombuden till att det handläggs opartiskt. Ett typiskt uppdrag är att företräda studenternas intressen i Disciplinnämnden.

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 17 feb 2017