Chalmers bibliotek

 style=Alla är välkomna att låna och läsa böcker, artiklar och e-böcker på Chalmers bibliotek. På Huvudbiblioteket på campus Johanneberg finns litteratur inom teknik och naturvetenskap och en stor majoritet av utbudet är elektroniskt. Det fysiska biblioteket erbjuder ett urval av tryckta tidskrifter, en attraktiv studie- och lärmiljö med läsplatser, tysta läsesalar, lässtudio för dyslektiker och funktionshindrade, informationsdiskar, grupprum, café och lunchrum för studenter.

Tre verksamheter på två campus

Chalmers bibliotek består av tre verksamheter; Huvudbiblioteket och Arkitekturbiblioteket på campus Johanneberg samt Kuggen Learning Commons på campus Lindholmen.

Läs om biblioteket på stories.lib.chalmers.se eller besök den officiella webbplatsen lib.chalmers.se. Du kan också följa oss i sociala medier under ”chalmerslibrary” på Instagram, Twitter och Facebook.

 
Bildtext: Chalmers bibliotek, illustration av Anna Lena Mayor Ekeblad.

Publicerad: ti 26 apr 2016. Ändrad: ti 29 nov 2016