Product Development/Mechanical Engineering Thesis

​Evaluation of the possibilities for application of motion dynamics software to streamline the product development process.
The thesis is aimed for: Bachelor, Master
Program area: Industrial Engineering and Management and Production technology
Region: Göteborg/Västra götaland

Examensarbetet syftar till att undersöka om programvara för simulering av interaktionen mellan komponenter i mekaniska system kan användas för att effektivisera produktutvecklingsprocessen. 

Genomförande kan bestå av: 
  • Utvärdera programvaror på marknaden. 
  • Tillämpa programvaran på befintliga koncept.
  • Göra jämföranden mellan simulationsresultat och fysiska prototyper
Resultatet kan bestå av: 
  • Möjligheterna med simuleringsverktyg 
  • Tid och kostnadsbesparing jämfört med dagens metoder 
  • Implementering hos produktutvecklare 
Vi söker dig (eller er) som 
Studerar Maskinteknik 180 eller 300 hp och ska utföra examensarbete. En fördel är om du är intresserad av hur mekaniska och elektromekaniska system fungerar samt att du har god allmän teknisk förståelse. Gillar du också att arbeta med simuleringsverktyg är du troligtvis rätt person. Arbetet kan utföras av en eller två personer beroende på omfattning och examensinriktning. 

Ansökan
Om du uppfyller kriterierna ovan är du välkommen att skicka in din ansökan via knappen "Submit your application" på följande länk: https://www.assaabloy.com/en/com/career/external-job/?jobId=209327&jobProvider=talent%20recruiter 

Vi behandlar ansökningar löpande och kommer att påbörja projektet enligt överenskommelse med en lämplig kandidat. 

Last date for for application: 2019-12-31
Company/organisation name: ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
Contact person: Rikard Wennberg
Telephone: 072-530 48 57
E-mail: rikard.wennberg@assaabloy.com 

Publicerad: on 10 apr 2019.