När du lämnar Chalmers blir du alumn

Chalmers vill behålla kontakten med dig även efter din examen. Du tillhör nu ett nätverk med över 40,000 chalmerister som är spridda över hela världen.

Genom att bli aktiv i Alumninät så har vi koll på var du befinner dig och du kan ange vilken kontakt du vill ha med Chalmers. Som medlem i  Alumninät kan dina kompisar hitta dig om några år igen och du kan söka på alla 40,000 chalmerister.

Vi har flera aktva alumniföreningar inom Chalmers. Du anmäler dig till dessa i Alumninät.
Vill du gå med i Chalmersska Ingenjörsföreningen, så bjuder de på årsavgiften det första året. Chalmersska Ingenjörsföreningen ger ut en Medlemskatalog, tidningen Avancons samt arrangerar en mängd aktiviteter och träffar i sina 16 lokalavdelningar.

Läs mer om alumniverksamheten och Alumninät >>


Följ Chalmeristbloggen >>
Skriver om Chalmers i allmänhet och chalmerister i synnerhet.

Publicerad: to 02 jun 2016. Ändrad: ti 14 jun 2016