Fristående kurs för alumner

Du som är alumn med en examen från ett utbildningsprogram på grundnivå vid Chalmers kan söka kurser ur Chalmers ordinarie utbildningsutbud inför kommande läsperiod. Behöriga sökande antas i mån av plats.

Om du har en registrering på en kurs sedan tidigare ska du inte söka kursen igen. Kontakta Studentcentrum om du har frågor om att registrera dig på nytt. Det måste finnas plats på kursen.

Val av fristående kurser inom ur Chalmers ordinarie utbildningsutbud

Prioritera dina val. Du kan antas till max 15hp/läsperiod. Blir du behörig till mer än 15hp kommer lägre prioriterade alternativ att strykas. Du kan endast göra en ansöka till en läsperiod i taget. Uppgifterna om kurskod, kursnamn, läsperiod, kursplan samt kursspecifika förkunskaper hittar du på Studentportalen.
Sök i kursutbudet

Ansökningsperioder, Besked och Resultatrapportering (efter avslutad kurs)

Följande ansökningsperioder för läsåret 2018/19 gäller:
9/7-12/8  inför läsperiod 1 (hösttermin)
1/9-14/10 inför läsperiod  2 (hösttermin)
15/11-30/12 inför läsperiod 3 (vårtermin)
4/2-3/3 inför läsperiod 4 (vårtermin)

Besked skickas en vecka före läsperiodens start, till den e-postadress som du anger i ansökningsformuläret. Förhandsbesked är ej möjligt att få.
OBS! Formuläret är endast öppet under ansökningsperioden. Ingen inloggning kommer krävas under ansökningsperioden.

Efter avslutad kurs rapporteras resultatet in i Ladok och du kan själv skriva ut ett studieintyg. Kursplaner finns i Studentportalen. Kursbevis utfärdas ej.

Kontakt

För frågor om ansökan och antagning kontakta antagning@chalmers.se eller 031-772 2590 (vardagar 10-11)

För frågor om kurser och kursinnehåll kontakta ansvarig utbildningssekreterare

Chalmers utbildningssekreterare per program

Chalmers har ett kårobligatorium. Kontakta Kårexpeditionen för mer information exp@chalmersstudentkar.se

Andra alternativ

För dig som har en utfärdad masterexamen från Chalmers men inte en behörighetsgivande förutbildning från Chalmers finns istället möjligheten att söka alternativet Vidareutbildning för yrkesverksamma. Det gäller även dig som vill söka en kurs inför nästa termin och behöver ditt besked tidigare än en vecka före läsperiodens start.
 
Du som avser att komplettera med mer än en eller ett par fristående kurser för att bli behörig till ett masterprogram rekommenderas att göra en anmälan till senare del av lämpligt utbildningsprogram på grundnivå. Anmälan kan göras till både vårterminen respektive höstterminen.

Publicerad: on 07 mar 2018. Ändrad: on 18 jul 2018