Fristående kurs för alumner

Du som är alumn med en examen från ett utbildningsprogram på grundnivå vid Chalmers kan söka kurser ur Chalmers ordinarie utbildningsutbud inför kommande läsperiod. Behöriga sökande antas i mån av plats.

Val av fristående kurser inom ur Chalmers ordinarie utbildningsutbud

Prioritera dina val. Du kan antas till max 15hp/läsperiod. Blir du behörig till mer än 15hp kommer lägre prioriterade alternativ att strykas. Anmälan är enbart öppen för en läsperiod i taget.
Uppgifterna om kurskod, kursnamn, läsperiod, kursplan samt kursspecifika förkunskaper hittar du på Studentportalen.
Sök i kursutbudet

Begränsningar

  • Anmälan avser enbart kommande läsperiod. Anger du en kurs/kurskod som ges i en annan läsperiod än den som anmälan är öppen för, stryks alternativet.
  • Om du har en registrering på en kurs sedan tidigare ska du inte söka kursen igen. Kontakta Studentcentrum om du har frågor om att registrera dig på nytt. Omregistrering kan göras i mån av plats på kursen.
  • Följande alternativ erbjuds inte inte via formuläret för Fristående kurs för alumn; Kandidatarbete/examensarbete, språkkurser för programstudenter på Chalmers genom ett samarbete med GU (Fackspråk) samt kurser i Chalmers utbud, som endast ges som fristående kurs (Ägare: FRIST). Kurser i Chalmers utbud, som har information Ägare: FRIST i kursplanen, kan endas sökas via antagning.se när den är öppen för anmälan. Se exempelbild.

Fristående kurs Ägare FRIST kan bara sökas direkt via antagning.se när den är öppen för anmälan 

Ansökningsperioder, Besked och Resultatrapportering (efter avslutad kurs)

Följande ansökningsperioder för läsåret 2020/21 gäller:
13/7-9/8  inför läsperiod 1 (hösttermin) STÄNGT
7/9-11/10 inför läsperiod  2 (hösttermin) STÄNGT
23/11-27/12 inför läsperiod 3 (vårtermin) STÄNGT
25/1-28/2 inför läsperiod 4 (vårtermin)
 
OBS! Formuläret är endast öppet under ansökningsperioden. Ingen inloggning/CID osv kommer att krävas under den tid anmälan är öppen.

Antagningsbesked och avklarad kurs

Besked om plats kan erbjudas skickas en vecka före läsperiodens start. Det skickas till den e-postadress som du har angivit ditt ansökningsformulär. Förhandsbesked är ej möjligt att få.
Efter avklarad kurs rapporteras resultatet in i Ladok och du kan själv skriva ut ett studieintyg via tjänsten i Studentportalen. Kursbevis utfärdas ej.

Fler alternativ för dig som vill utbilda dig vidare 

För dig som vill söka en kurs inför nästa termin och behöver ett besked tidigare än en vecka före läsperiodens start finns ett annat alternativ. Chalmers erbjuder Vidareutbildning för yrkesverksamma via antagning.se.
Detta alternativ är öppet även för dig som har en utfärdad masterexamen från Chalmers men inte en behörighetsgivande förutbildning. Läs mer på chalmers.se
 
Du som avser att komplettera med mer än en eller ett par fristående kurser för att bli behörig till ett masterprogram rekommenderas istället att göra en anmälan till senare del av lämpligt utbildningsprogram på grundnivå. Anmälan kan göras till både vårterminen respektive höstterminen.

Kontakt

Vilken enhet som ansvarar för vilka ärenden hittar du på denna sida.

​​

Sidansvarig Publicerad: må 11 jan 2021.