Fristående kurs för alumner

Du som är alumn med en examen från ett utbildningsprogram på grundnivå vid Chalmers kan söka kurser ur Chalmers ordinarie utbildningsutbud inför kommande läsperiod.
Behöriga sökande antas i mån av plats.

Ansökningsperioder för läsåret 2022/23

12/7-8/8  inför läsperiod 1 (höstterminen 2022)
6/9-10/10 inför läsperiod  2 (höstterminen 2022)
22/11-26/12 inför läsperiod 3 (vårterminen 2023)
24/1-27/2 inför läsperiod 4 (vårtermin vårterminen 2023)

Begränsningar

 • Målgrupp är alumn med en examen från ett grundutbildningsprogram vid Chalmers (omfattande minst 180hp/3 år) det vill säga Civilingenjör, Högskoleingenjör, Arkitekt, Sjöingenjör eller Sjökapten.
 • Den som endast har en examen på avancerad nivå (Masterexamen) eller har slutfört tekniskt basår är inte behöriga att söka fristående kurs för alumner.
 • Anmälan avser enbart kommande läsperiod. Anger du en kurs/kurskod som ges i en annan läsperiod än den som anmälan är öppen för, stryks alternativet.
 • Om du har en registrering på en kurs sedan tidigare ska du inte söka kursen igen.
  Läs mer om omregistrering på kurs på sidan Vanliga frågor och svar.
 • Den som fortfarande är aktiv student på en utbildning på Chalmers (oavsett utbildningsnivå) kan inte antas till detta alternativ. Detta gäller även den som har en utfärdad examen på grundnivå. Aktiva studenter på grundprogram eller masterprogram hänvisas till kursval inom program.
  Kursval parallellt med anmälan till Fristående kurs för Chalmers alumner tillåts inte.

  (Den som har en examen på grundnivå från Chalmers och har ett registrerat avbrott på annan utbildning, kan däremot ansöka.)
 • Följande alternativ erbjuds inte som Fristående kurs för alumn;
 1. kandidatarbete/examensarbete
 2. språkkurser för programstudenter på Chalmers (Ägare: SPRAK i kursplanen)
 3. fristående kurs i Chalmers utbud (Ägare: FRIST i kursplanen). Dessa kan endast sökas via antagning.se när den är öppen för anmälan. Se exempelbild.

Fristående kurs Ägare FRIST kan bara sökas direkt via antagning.se när den är öppen för anmälan 

Formulär för anmälan till fristående kurs

OBS! Formuläret är endast öppet under ansökningsperioden.
Ingen inloggning med Chalmerskonto (CID) krävs. (Inloggningssidan visas inte under de datum som anmälan är öppen.)

Antagningsbesked

Besked om plats kan erbjudas skickas en vecka före läsperiodens start. Det skickas till den e-postadress som du har angivit ditt ansökningsformulär. Förhandsbesked är ej möjligt att få.

Resultatrapportering (efter avklarad kurs)

Efter avklarad kurs rapporteras resultatet in i Ladok och du kan själv skriva ut ett studieintyg via tjänsten i Studentportalen. Kursbevis utfärdas ej.

Fler alternativ för dig som vill satsa på fort- och vidareutbildning 

För dig som vill söka en kurs inför nästa termin, och behöver ett antagningsbesked tidigare än en vecka före läsperiodens start, finns ett alternativ. Du kan söka Fristående kurs för yrkesverksamma via antagning.se.
Läs mer på chalmers.se om Fristående kurs för yrkesverksamma
 
Du som avser att komplettera med fler än tre fristående kurser för att bli behörig till ett masterprogram rekommenderas istället att göra en anmälan till senare del av lämpligt utbildningsprogram på grundnivå. Anmälan kan göras till både vårterminen respektive höstterminen.
Läs mer på chalmers.se om Senare del av program

Sidansvarig Publicerad: ti 05 apr 2022.