Fristående kurs för alumner

Du som är alumn med en examen från ett utbildningsprogram på grundnivå vid Chalmers kan söka kurser ur Chalmers ordinarie utbildningsutbud inför kommande läsperiod.
Behöriga sökande antas i mån av plats.

Ansökningsperioder

Följande ansökningsperioder för läsåret 2021/22 gäller:
13/7-9/8  inför läsperiod 1 (hösttermin)
7/9-11/10 inför läsperiod  2 (hösttermin)
23/11-27/12 inför läsperiod 3 (vårtermin)
25/1-28/2 inför läsperiod 4 (vårtermin)

Ansökningsperioderna för läsåret 2020/21 är nu stängda.

Begränsningar

 • Alumn med en examen från ett utbildningsprogram på grundnivå vid Chalmers omfattar minst 180hp/3 år; Civilingenjör, Högskoleingenjör, Arkitekt, Sjöingenjör eller Sjökapten. Den som endast har en examen på avancerad nivå (Masterexamen) eller har slutfört tekniskt basår är inte behöriga att söka fristående kurs för alumner.
 • Anmälan avser enbart kommande läsperiod. Anger du en kurs/kurskod som ges i en annan läsperiod än den som anmälan är öppen för, stryks alternativet.
 • Om du har en registrering på en kurs sedan tidigare ska du inte söka kursen igen.
  Läs mer om omregistrering på kurs på sidan Vanliga frågor och svar.
 • Följande alternativ erbjuds inte inte via formuläret för Fristående kurs för alumn; Kandidatarbete/examensarbete, språkkurser för programstudenter på Chalmers genom ett samarbete med GU (Fackspråk) samt kurser i Chalmers utbud, som endast ges som fristående kurs (Ägare: FRIST). Kurser i Chalmers utbud, som har information Ägare: FRIST i kursplanen, kan endas sökas via antagning.se när den är öppen för anmälan. Se exempelbild.
 • Den som fortfarande är aktiv student på en utbildning på Chalmers (oavsett utbildningsnivå) kan inte antas till detta alternativ. Detta gäller även den som har en utfärdad examen på grundnivå. *
  Aktiva studenter på grundprogram eller masterprogram hänvisas till kursval inom program. Kursval parallellt med anmälan till Fristående kurs för Chalmers alumner tillåts inte.

  *) Den som har en examen på grundnivå från Chalmers och har ett registrerat avbrott på annan utbildning, är inte en aktiv student.

Fristående kurs Ägare FRIST kan bara sökas direkt via antagning.se när den är öppen för anmälan 

Formulär för anmälan till fristående kurs

OBS! Formuläret är endast öppet under ansökningsperioden.
Ingen inloggning med Chalmerskonto (CID) krävs. (Inloggningssidan visas inte under de datum som anmälan är öppen.)

Antagningsbesked

Besked om plats kan erbjudas skickas en vecka före läsperiodens start. Det skickas till den e-postadress som du har angivit ditt ansökningsformulär. Förhandsbesked är ej möjligt att få.

Resultatrapportering (efter avklarad kurs)

Efter avklarad kurs rapporteras resultatet in i Ladok och du kan själv skriva ut ett studieintyg via tjänsten i Studentportalen. Kursbevis utfärdas ej.

Fler alternativ för dig som vill utbilda dig vidare 

För dig som vill söka en kurs inför nästa termin och behöver ett besked tidigare än en vecka före läsperiodens start finns ett annat alternativ. Chalmers erbjuder Vidareutbildning för yrkesverksamma via antagning.se.
Detta alternativ är öppet även för dig som har en utfärdad masterexamen från Chalmers men inte en behörighetsgivande förutbildning. Läs mer på chalmers.se
 
Du som avser att komplettera med mer än en eller ett par fristående kurser för att bli behörig till ett masterprogram rekommenderas istället att göra en anmälan till senare del av lämpligt utbildningsprogram på grundnivå. Anmälan kan göras till både vårterminen respektive höstterminen.

Kontakt

Kontaktuppgifter hittar du på denna sida.

​​

Sidansvarig Publicerad: må 01 mar 2021.