Chalmers och samverkan med näringslivet


Chalmers har sedan många år ett nära och fruktbart utbyte med näringsliv och andra organisationer utanför de akademiska väggarna. Vissa företag har ett så intimt samspel med Chalmers, att de valt att etablera sin verksamhet på eller i direkt anslutning till campus. Främst då inom våra två teknikparker; Johanneberg Science Park eller Lindholmen Science Park.

Inom grundutbildningen sker samverkan främst genom gästföreläsningar, studiebesök och examensarbeten. Men externa representanter bidrar även på många andra sätt när de medverkar i utbildningar t ex med verklighetsbaserade fallbeskrivningar och projektarbeten.  Chalmers avsikt är att på olika sätt underlätta så att interaktionen ska bli så aktiv och givande som möjligt för båda parter.

Arbetslivssamverkan i utbildningen är en angelägen fråga för såväl Chalmers som arbetsgivare/företag. Se vicerektor Maria Knutson Wedel i mötet med B-O Hertz, Ericsson, när de diskuterar detta:

​Läs mer om samverkan på Chalmers.se​

Publicerad: fr 24 aug 2018.