Forskarutbildning

Att forska är att söka ny kunskap och tänka kritiskt, att ställa frågor ingen har ställt och lära sig använda vetenskapliga metoder för att söka svaren. Vill du undersöka outforskade områden? Då kan du efter din utbildning bli forskarstuderande på Chalmers

På Chalmers finns det cirka 80 olika ämnesområden att forska inom, från astronomi till betongbyggnad. Doktorander har en doktorandtjänst, vilket innebär att de är anställda på Chalmers. Det är också möjligt att bli industridoktorand, det vill säga att göra sin forskning på ett företag. Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen och/eller licentiatexamen och en karriär inom forskning och utveckling i näringslivet, eller på ett universitet.

Chalmers forskarutbildning

Industridoktorand

 

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 10 mar 2017