Arbetsmarknad och lön

Arbetsmarknaden för ingenjörer, nautiker och arkitekter är relativt god. I stort sett alla Chalmerister får arbete inom sitt utbildningsområde.

Ingångslön för ingenjörer och arkitekter

Sveriges ingenjörer rekommenderar alla nyutexaminerade ingenjörer att som ingångslön begära minst nedanstående (2018 års löneläge):
  • Civilingenjörer: 33 300 kr/månad
  • Högskoleingenjörer: 31 200 kr/månad
Sveriges Arkitekter​ rekommenderar nyexaminerande arkitekter att som ingångslön begära minst nedanstående (2018 års löneläge):
  • Arkitekt: 31 600 kr/månad 
  • Kandidatexamen: 24 700 kr/månad
  • Praktiklön och lön vid tillfällig anställning under studietiden
    • T.o.m. 3:e året: 19 600 kr/månad
    • Efter 3:e året: 21 900 kr/månad
Det är inte alla som får de rekommenderade ingångslönerna, samtidigt som en del får mer. Det är svårt att uttala sig generellt då lönesättningen varierar mellan branscher och arbetsuppgifter. Fackets rekommendation bör ses som ett riktmärke, inget exakt värde.

Mer information

Mer information om arbetsmarknad och lön finns hos fackförbunden. De dominerande fackförbunden för chalmerister är:

Publicerad: on 07 mar 2018. Ändrad: to 07 jun 2018