Arbetsmarknad och lön

Arbetsmarknaden för ingenjörer, nautiker och arkitekter är relativt god. I stort sett alla Chalmerister får arbete inom sitt utbildningsområde.

Ingångslön för ingenjörer och arkitekter

Sveriges ingenjörer rekommenderar alla nyutexaminerade ingenjörer att som ingångslön begära minst nedanstående (2017 års löneläge):
  • Civilingenjörer: 32 400 kr/månad
  • Högskoleingenjörer: 30 000 kr/månad
Sveriges Arkitekter​ rekommenderar nyexaminerande arkitekter att som ingångslön begära minst nedanstående (2017 års löneläge):
  • Arkitekt: 31 100 kr/månad 
  • Kandidatexamen: 24 300 kr/månad
  • Praktiklön och lön vid tillfällig anställning under studietiden
    • T.o.m. 3:e året: 19 300 kr/månad
    • Efter 3:e året: 21 500 kr/månad
Det är inte alla som får de rekommenderade ingångslönerna, samtidigt som en del får mer. Det är svårt att uttala sig generellt då lönesättningen varierar mellan branscher och arbetsuppgifter. Fackets rekommendation bör ses som ett riktmärke, inget exakt värde.

Mer information

Mer information om arbetsmarknad och lön finns hos fackförbunden. De dominerande fackförbunden för chalmerister är:

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: to 17 aug 2017