Är du intresserad av praktik i Tyskland?

617x200itupictures_flickr6.jpg

​Chalmers har ett samarbete med Tysk-Svenska Handelskammaren för att ge dig som student bättre möjligheter till praktik på företag i Tyskland. Tysk-Svenska Handelskammaren har tagit fram en webbaserad praktikbank för svenska och tyska studenter som vill praktisera hos ett av deras 1100 medlemsföretag. Handelskammaren är partner för båda länderna och vill främja det interkulturella och även ekonomiska utbytet mellan dem. Alla medlemmar har täta handelsförbindelser till Tyskland respektive Sverige och erbjuder därmed ideala möjligheter för en internationell yrkesorientering samt vidareutveckling av språkkunskaper.

Nu kan du som Chalmersstudent också söka till det tysk-svenska talangprogrammet, som anordnas av Tysk-Svenska Handelskammaren.

Talangprogrammet är ett exklusivt stipendium för studenter, som läser ett masterprogram med teknisk eller ekonomisk inriktning. De antagna förmedlas en betald praktikplats i upp till sex månader på ett större, tyskt företag i Tyskland som till exempel VW, Volvo, E.ON och får en mentor från företaget. I stipendiet ingår även ekonomiskt stöd till rese-, levnads- och
kvalificeringskostnader inom talangprogrammet. Stipendiet, vars syfte är ett utökat utbyte mellan länderna, delas ut av Tysk-Svenska Handelskammaren två gånger om året till maximalt 10 studenter per omgång.

Observera att du som Chalmersstudent gör detta utanför dina högskolestudier och du kan inte få detta tillgodoräknat i din examen. Det innebär att du behöver planera för och ansöka om studieuppehåll under den tid som du eventuellt blir antagen till talangprogrammet.

Vem kan ansöka?
Du som läser på Chalmers, KTH eller Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Du som är inskriven på ett tekniskt eller ekonomiskt masterprogram vid en av ovanstående högskolor
Du som är intresserad av Tyskland och har grundläggande kunskaper i tyska
Du som vill erhålla praktisk yrkeserfarenhet inom ditt studieområde
Du som är nyfiken på nya utmaningar och en ny affärskultur
Du som är bosatt i Sverige

Övrigt
För att bli antagen till talangprogrammet måste du ha ett skriftligt godkännande från din högskola.

Talangprogrammet ligger som nämnts ovan utanför dina högskolestudier och innebär att du måste göra ett uppehåll i dina studier.

För mer information och ansökan se:
Tysk-Svenska handelskammarens talangprogram
Sista ansökningsdag är 16/9.

Kontaktperson på Chalmers: Malin Blomqvist, processledare
malin.blomqvist@chalmers.se

Publicerad: må 16 mar 2015. Ändrad: fr 01 jul 2016